Waarom heb je een VAR-verklaring nodig?

Het woord ‘VAR-verklaring’ is iets wat menig zelfstandige bekend in de oren zal klinken. Wanneer je als ZZP’er via internet op zoek gaat naar nieuwe opdrachten, dan wordt in de opdrachtomschrijving regelmatig aangegeven dat een VAR-verklaring gewenst is. Maar waarom is een VAR-verklaring dan zo belangrijk voor hen? Het hebben van zo’n verklaring is als zelfstandig ondernemer namelijk niet verplicht.

Wat is een VAR?

Een VAR, of een VAR-verklaring zoals het in de volksmond eigenlijk dubbelop wordt genoemd, staat voor ‘Verklaring Arbeidsrelatie’. Het is een document waarmee je zwart-op-wit kunt aantonen hoe jouw inkomsten door de belastingdienst worden beoordeeld. Een VAR kan de opdrachtgever zekerheid geven dat jullie zakelijke samenwerking door hen niet als loondienst wordt gezien. Het zou een vervelende verrassing zijn als hij achteraf nog loonheffing en sociale premies over jouw ‘salaris’ zou moeten betalen. Dus ook al is een Verklaring Arbeidsrelatie niet verplicht, sommige opdrachtgevers zijn dit soort ongewenste acties graag voor en vragen dan ook voor de zekerheid om een VAR-verklaring.

Verschillende soorten VAR

Om het ons zo makkelijk mogelijk te maken, is er natuurlijk niet maar één Verklaring Arbeidsrelatie, maar zijn er 4 varianten. Gelukkig kiest de belastingdienst zelf welke verklaring voor jou van toepassing is, aan de hand van de ingevulde antwoorden op het aanvraagformulier. De belastingdienst kan je na aanvraag één van de volgende 4 verklaringen toesturen.

VAR-wuo

VAR-wuo staat voor ‘VAR winst uit onderneming’ en dat betekent dat de belastingdienst jou als ondernemer ziet. De opdrachtgever is bij zo’n verklaring ervan verzekerd dat hij  geen loonheffingen en sociale premies voor jou hoeft af te dragen. Daarvoor gelden echter wel de volgende voorwaarden:

 • Het werk wordt uitgevoerd gedurende de geldigheidsduur van de VAR.
 • De werkomschrijving zoals deze in de Verklaring Arbeidsrelatie staat vermeld, moet overeenkomen met de werkzaamheden die je voor de opdrachtgevers uitvoert.
 • De opdrachtgevers hebben een kopie van jouw identiteitsbewijs en van de VAR in hun bezit.

Bij deze verklaring heb je echter geen aanspraak op werknemersverzekeringen, want je wordt immers niet als een werknemer gezien.

VAR-loon

VAR-loon staat voor ‘VAR loon uit dienstbetrekking’ en dat betekent dat deze verklaring de opdrachtgever niet de zekerheid geeft dat hij geen heffingen en premies over jouw diensten hoeft te betalen. De belastingdienst verklaart hiermee dat jouw inkomsten (grotendeels) uit dienstbetrekkingen komen. De opdrachtgever moet nu voor zichzelf bepalen of er sprake is voor een dienstbetrekking of niet. Als zij bepalen van niet, dan kan de belastingdienst achteraf altijd nog beslissen dat er wel degelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moeten zij alsnog loonheffing betalen. Deze VAR geeft dus minder zekerheid en is op eigen inzichten aangewezen.

VAR-row

VAR-row staat voor ‘VAR resultaat uit overige werkzaamheden’ en valt voor de opdrachtgever eigenlijk een beetje in hetzelfde straatje als VAR-loon. Het biedt hen geen zekerheid en ze moeten dus weer zelf inschatten of het om een dienstbetrekking gaat of niet. Door de belastingdienst worden jouw inkomsten in ieder geval niet gezien als winst uit een onderneming en ook niet als loon uit een arbeidsrelatie.

VAR-dga

VAR-dga staat voor ‘VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap’. Evenals de VAR-wuo heeft een opdrachtgever met deze verklaring de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Al jouw inkomsten worden door de belastingdienst gezien als onderdeel van jouw vennootschap. Net als bij de VAR-wuo, zijn de volgende voorwaarden daaraan verbonden:

 • Het werk wordt uitgevoerd gedurende de geldigheidsduur van de VAR.
 • De werkomschrijving zoals deze in de Verklaring Arbeidsrelatie staat vermeld, moet overeenkomen met de werkzaamheden die je voor de opdrachtgevers uitvoert.
 • De opdrachtgevers hebben een kopie van jouw identiteitsbewijs en van de VAR in hun bezit.

Bij deze verklaring kan je eveneens geen aanspraak maken op werknemersverzekeringen.

Geldigheidsduur van een Verklaring Arbeidsovereenkomst

Een Verklaring Arbeidsovereenkomst is maximaal 1 jaar geldig. Ongeacht het moment van aanvraag, verloopt een VAR aan het eind van een kalenderjaar (op 31 december). Je dient voor een nieuw kalenderjaar dan ook altijd een nieuwe VAR aan te vragen. Het aanvragen van een verklaring voor het nieuwe jaar kan vanaf 1 september.

Een VAR aanvragen

Vraagt jouw opdrachtgever om een VAR, dan kan je die via de belastingdienst op 2 manieren kosteloos aanvragen:

 • digitaal
 • schriftelijk

Na de aanvraag ontvang je de VAR over het algemeen binnen 5 werkdagen. In sommige gevallen kan het wat langer duren, bijvoorbeeld wanneer er voor de belastingdienst nog wat onduidelijkheden zijn en zij hiervoor contact met je moeten opnemen. Uiterlijk zal er in dat geval niet langer dan 8 weken overheen moeten gaan.

VAR automatisch ontvangen

In sommige gevallen krijg je een VAR voor het nieuwe kalenderjaar automatisch door de belastingdienst toegestuurd.

Je ontvangt een Verklaring Arbeidsovereenkomst automatisch wanneer:

 • je de afgelopen 3 jaar elk jaar een VAR hebt aangevraagd;
 • de aanvraag elk jaar voor dezelfde soort werkzaamheden heeft plaatsgevonden;
 • de werkzaamheden elke keer onder dezelfde voorwaarden zijn uitgevoerd;
 • je de afgelopen jaren elk jaar dezelfde soort Verklaring Arbeidsovereenkomst hebt ontvangen;
 • de VAR’s niet tussentijds door de belastingdienst zijn herzien.

Nogmaals, een VAR is niet verplicht. Echter, wanneer een opdrachtgever ernaar vraagt, is het een kleine moeite om het aan te vragen. Het is kosteloos en het neemt alleen een paar minuten van je tijd in beslag. Dat is een kleine investering voor het wegnemen van wat zorgen bij je (nieuwe) opdrachtgever.