Wel of niet uitbreiden; wat kost een werknemer?

De zaken gaan goed en je komt eigenlijk handen te kort. De hamvraag is daar gekomen; moet je gaan uitbreiden of niet? Ook sommige ZZP’ers zullen tegen dit vraagstuk aan lopen en zich afvragen of zij ZZP’er moeten blijven of dat het verstandig is om iemand in loondienst te nemen. Waar het dan eigenlijk op neerkomt; wat kost een werknemer? Als dat duidelijk is, dan weet je ook of het rendabel is of dat het verstandiger is om werk uit te besteden aan een andere partij (bijvoorbeeld een ZZP’er).

Loonkosten berekenen

Om te weten wat een werknemer kost, gaan we de soorten kosten onder de loep nemen zodat je uiteindelijk de loonkosten kunt berekenen. Hierbij gaan we uit van de volgende kostengroepen:

  • Brutoloon
  • Loonheffing
  • Aanvullende kosten

Brutoloon

Het brutoloon van een werknemer is de grootste kostenpost. Hier ga je met een potentiële werknemer mee in onderhandeling. Echter, dit kan ook afhankelijk zijn van een eventuele verplichte cao in jouw sector. Daar zit vaak een minimumloon in opgenomen die hoger ligt dan het wettelijk vastgestelde minimumloon. Verder valt onder het brutoloon uiteraard de 8% vakantietoeslag en een eventuele 13e maand en/of winstuitkering.

Loonheffing

Bij het salaris van een werknemer heb je ook te maken met loonheffing. Op het loon van de werknemer wordt loonheffing ingehouden (waarna het nettoloon, dus het daadwerkelijk uitbetaalde salaris, overblijft), maar ook de werkgever moet hier een bijdrage aan leveren. Loonheffing bestaat uit belastingen, sociale premies en bijdragen. Hoeveel je als werkgever uiteindelijk moet afdragen, is ook weer cao gebonden. Voor een snelle berekening kun je hier over het algemeen 30% van het brutoloon hanteren. Bovenop het brutoloon betaal je dus ongeveer 30% extra aan totale loonheffing.

Aanvullende kosten

Los van het brutosalaris en de loonheffing, zul je ook nog met aanvullende kosten te maken krijgen. Niet voor iedereen zal dit gelijk zijn. Denk maar eens aan:

  • Kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie.
  • Aanvullende verzekeringen, zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Reis- en onkostenvergoedingen.
  • Pensioenkosten.
  • Opleidingskosten.

Afhankelijk van de afspraken die je maakt met de werknemer en de cao, zullen deze kosten of een deel ervan voor jou van toepassing zijn. De kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie valt overigens reuze mee. Hier betaal je waarschijnlijk een paar tientjes per maand voor.

Extra rekenhulp

Heb je wat extra rekenhulp nodig? Op de website van BerekenHet.nl is een handige rekentool te vinden om de loonkosten voor de werkgever te berekenen. Heb je serieuze plannen, dan is het altijd verstandig om te overleggen met je boekhouder of accountant. Zij zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving op dit gebied en kunnen je ook adviseren over de eventuele aanvullende kosten die voor jou van toepassing zijn.

En… wat wordt het?

Nu je weet wat een werknemer kost, kun je met de juiste informatie beslissen of het aannemen van personeel voor jou verstandig is. Het aannemen van een werknemer wil ook niet zeggen dat je iemand meteen fulltime in loondienst moet nemen. Je kunt ook met minder uren beginnen en dit opbouwen wanneer de hoeveelheid werk het toelaat. Uiteraard zijn er ook andere factoren waarmee je rekening moet houden. Personeel moet je altijd doorbetalen, ook wanneer het met je bedrijf even wat minder gaat. Om die reden is het voor veel bedrijven aantrekkelijk geworden om ZZP’ers in te huren. Zij worden alleen ingezet wanneer er werk is. Je betaalt voor deze ‘luxe’ wel meer dan voor iemand in loondienst, maar zo houd je wel meer de controle. Al met al komt er gewoon veel kijken wanneer je voor de keuze staat om eventueel uit te breiden. Zorg daarom dat je altijd over de juiste informatie beschikt. Doe niks overhaast en achterhaal allereerst wat een werknemer je daadwerkelijk kost.

Eigen bedrijf? Bespaar zoveel mogelijk tijd!

Geef aan wat voor ondernemer jij bent en ontdek hoe jij meer tijd kunt besparen.