Concurrentieanalyse

Laatst gewijzigd

12/9/2023

Flow Library Asset 4

De Concurrentieanalyse. Iedere ondernemer heeft het nodig!

Het is belangrijk voor bedrijven dat zij zich onderscheiden van andere bedrijven in de markt. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleinere bedrijven en ZZP'ers. Potentiële klanten moeten immers worden verleid om voor jou te kiezen, in plaats een van de andere partijen in de markt. Om jouw business op de juiste manier te positioneren is het belangrijk dat je goed weet wat jouw concurrenten doen. Om hierachter te komen is het een goed idee om een goede concurrentieanalyse te maken.

Wat is een concurrentieanalyse?

Een concurrentieanalyse is een onderzoek naar jouw concurrenten en wat zij doen in de markt. Door goed te weten wie jouw concurrenten zijn en wat zij doen, kun je hierop inspelen met jouw eigen business. Op die manier kun jij je beter onderscheiden van alle andere bedrijven en er voor zorgen dat potentiële klanten voor jou kiezen.Bij de concurrentieanalyse wordt er voor iedere concurrent onder andere gekeken naar:

  • De strategie
  • De aangeboden producten en diensten
  • De doelgroep
  • De prijzen
  • De geleverde service
  • Sterke en zwakke punten
  • Waar kun je ze vinden
  • De marketingactiviteiten

Wat is het doel van een Concurrentieanalyse?

Het doel van de concurrentieanalyse is meer dan alleen nagaan wat je concurrenten doen. Je gebruikt de concurrentieanalyse meestal om de koers van je eigen business vast te stellen. Door een goed beeld te schetsen van wat je concurrenten doen, kun je jouw eigen business zo positioneren dat je je onderscheid van de andere partijen. De concurrentieanalyse is dus eigenlijk een middel om de positionering en strategie van je eigen business vast te stellen.

Moet ik voor iedere concurrent een analyse maken?

Of je voor iedere concurrent een analyse moet maken hangt een beetje af van de markt waarin je actief bent. Als er niet heel veel concurrenten zijn is het aan te raden om voor al deze partijen een analyse te maken, je weet dan zeker dat je niets vergeet. Je hebt dan het beste beeld van de markt en de concurrentie en daar gaat het uiteindelijk om.

Als jij echter heel veel concurrenten hebt kan het handig zijn om een soort voorselectie te maken. Je kijkt dan kritisch naar de bedrijven die écht in hetzelfde vaarwater als jij zitten. Vervolgens maak je voor deze selecte groep concurrenten een uitgebreidere concurrentieanalyse. Op die manier kun je er in ieder geval voor zorgen dat je je goed kunt positioneren ten opzichte van deze groep bedrijven.

Hoe maak ik een goede concurrentieanalyse?

Er zijn verschillende manieren om een concurrentieanalyse te maken.  Welke methode je ook gebruikt, het gaat erom dat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van wat je concurrenten doen. Je gaat de analyse immers gebruiken om de positionering en strategie van jouw eigen business te vinden. Hieronder laten we zien hoe je een snelle en effectieve concurrentieanalyse kunt maken.

Match and Beat

In het schema zie je een matrix met twee assen. Op de verticale as zie je de woorden Match en Beat. Hier gaan we het totale plaatje van de concurrent vergelijken met dat van onze eigen business. Op die manier kunnen we goed onderzoeken in welke hoek we onze kansen en bedreigingen kunnen vinden. Het is hierbij wel belangrijk dat we kritisch durven te zijn naar de markt en met name onze eigen business.

Bij Match gaat het erom dat je onderzoekt op welke gebieden jouw business minimaal net zo goed moet opereren ten opzichte van de concurrent. Als je hier minder scoort dan een concurrent wordt je niets eens overwogen bij het maken van een keuze. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat je tenminste net zo goed bent op deze gebieden als jouw concurrent.

Bij Beat gaat het erom dat je onderzoekt op welke gebieden jouw business 'beter' is dan een bepaalde concurrent. Hier liggen jouw kansen en kun je ervoor zorgen dat de klanten voor jou kiezen in plaats van een andere partij. Deze punten moet je onderstrepen en door blijven ontwikkelen.

Functioneel en Emotioneel

Een klant of eindgebruiker kan jouw producten, diensten en de totale beleving van jouw bedrijf op verschillende manieren ervaren.

Bij het Functionele aspect kijken we vooral naar de functionele beleving van producten of diensten. De ene autofabrikant maakt bijvoorbeeld gebruik van meer zuinige motoren in vergelijking met een andere autofabrikant. We kijken dus puur naar de geleverde producten en diensten.

Bij het Emotionele aspect kijken we vooral naar de beleving en het gevoel dat de klant of eindgebruiker ervaart bij onze business. Door een auto te kopen met een energiezuinige motor heeft de klant bijvoorbeeld het gevoel dat hij een keuze maakt die goed is voor het milieu. Dat geeft hem een goed gevoel.

Het is bij de concurrentieanalyse belangrijk om goed na te gaan wat bedrijven daadwerkelijk leveren en welk gevoel klanten krijgen bij het bedrijf.

Tabel 1 : Match and Beat, powered by MintoA.

Wat zijn de uitkomsten?

Als je de concurrentieanalyse hebt uitgevoerd zou je de positionering van je business moeten kunnen samenstellen. Je maakt plannen op welke gebieden en hoe je jezelf gaat onderscheiden van de andere partijen. Vervolgens kun je deze plannen vertalen in doelen die je gaat bereiken om jouw business succesvol te maken. Zo bepaal je welke punten in jouw bedrijf verbetering nodig hebben en welk beeld je wilt creëren in het hoofd van potentiële klanten.Het is belangrijk om constant op de hoogte te blijven van de situatie van je concurrenten, zij zitten immers ook niet stil. De concurrentieanalyse zou iets moeten zijn dat regelmatig terugkeert en altijd als een rode draad door jouw bedrijfsvoering blijft lopen.

concurrentieanalyse opstellen
Concurrentieanalyse gedaan? Start met 12 maanden gratis boekhouden

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis