Wat betekenen de nieuwe kabinetsplannen voor jou als ondernemer?

Prinsjesdag 2022 zit er weer op! Dit jaar zonder Gouden Koets en niet in de Ridderzaal, maar dat heeft onze Koning niet tegengehouden om de Troonrede met de nieuwe kabinetsplannen voor te lezen. Deze wetsvoorstellen zullen grote gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Daarom zetten wij hierbij de belangrijkste punten nog even op een rijtje. Let goed op: dit zijn allemaal wetsvoorstellen die nog door de Eerste Kamer en Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd voordat ze in 2023 van strekking zullen gaan.

Wat gaat er voor jou veranderen?

De Arbeidsmarkt

1. Minimumloon

We begeven ons op dit moment in een krappe arbeidsmarkt. Dit betekent dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Het kabinet spoort daarom ondernemers aan om de lonen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Om dit te stimuleren zal het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog gaan. Dus let goed op als je personeel hebt dat het minimumloon betaald krijgt. 

2. STAP-budget

Daarnaast verlengt de regering het Stimulans ArbeidsPositie budget (STAP-budget). Dit budget ondersteunt werkzoekenden en werkenden met ontwikkelen door middel van extra scholing of cursussen. Het blijft mogelijk voor de meeste ondernemers om deze studiekosten af te trekken van de winst bij de belastingaangifte. Lees hier alles over wat je moet weten als zzp’er over het aftrekken van studiekosten.

De Fiscale plannen

1. Inkomstenbelasting

  • Arbeidskorting verhoogd

De Arbeidskorting zal worden verhoogd. Dit is een heffingskorting op de inkomsten uit arbeid om zo de inkomstenbelasting voor werkenden te verlagen. Een verhoging van de arbeidskorting zal vooral voordelig zijn voor arbeiders met een inkomen tot €115.000. Het doel van deze verhoging is daarom ook om ondernemers, zelfstandigen en werknemers evenredig te belasten. 

  • Inkomstenbelasting verlaagd

Een tweede aanpassing is dat de inkomstenbelasting zal worden verlaagd voor inkomen tot €73.071 (box 1). Het belastingtarief zal worden verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Door deze maatregel zal je netto €102 per jaar meer overhouden.  

  • Afschaffen oudedagsreserve

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. De oudedagsreserve maakte het voor ondernemers mogelijk om een deel van hun winst voor hun pensioen te gebruiken. Per 1 januari 2023 zal het dan niet meer mogelijk zijn deze te verhogen. De reden voor deze maatregel is om te voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Daarnaast zal het dus voor meer gelijkheid in belasting van ondernemers, werknemers en aandeelhouders zorgen.

  • Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek nog verder omlaag brengen. Het plan is om dit in 6 stappen te doen om zo de zelfstandigenaftrek van €6310 in 2022 terug te brengen naar €900 in 2027. Dit zal betekenen dat vanaf 2023 de zelfstandigenaftrek gaat verlagen van €6310 naar €5030. Ook met deze maatregel zullen de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen kleiner worden.

2. Vennootschapsbelasting

Het kabinet wil de schijfgrens van de winst van de vennootschapsbelasting (vpb) verlagen en de vennootschapsbelasting verhogen. Bedrijven zullen hierdoor in 2023 meer vpb betalen over hun winst. De grens zal van €395.00 winst naar €200.000 winst worden verlaagd. Het lage tarief, wat dus betaald zal worden tot €200.000 stijgt van 15% naar 19%. Het hoge tarief wat betaald wordt vanaf €200.000 zal stijgen van 25% naar 25,8%.

3. Omzetbelasting 

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde belastingheffing zal gaan gelden als voor personenauto’s. De vrijstelling voor ondernemers op hun bestelauto’s wordt dus afgeschaft. Per 2025 betalen ondernemers dan bpm bij  de aanschaf van een bestelauto op benzine, diesel of gas afhankelijk van hun CO2-uitstoot. Ook de motorrijtuigenbelasting (mrb) op bestelauto’s wordt verhoogd met 15% in 2025 en met 6,96% in 2026. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft bestaan. Door deze maatregel hoopt het kabinet de verkoop van milieuvriendelijke bestelauto’s te stimuleren en de autobelastingen te vereenvoudigen.

Wat doet het Kabinet voor jou?

Als ondernemer kun je zwaar getroffen zijn door deze nieuwe wetsvoorstellen. Met name de verhoging van de vbp, de hogere lonen en de nog alsmaar toenemende energiekosten. Om jou als ondernemer toch een beetje te steunen heeft het kabinet een aantal plannen om de werkgeverslasten te verlagen. Hier volgen de voorstellen:

1. Lagere AOF-premie

Het Kabinet wil een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers. De kleine werkgevers is de categorie met een loonsom tot 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Dit wordt gebaseerd op het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever van twee jaar daarvoor. Een startende werkgever wordt daarom de eerste twee jaar standaard als klein werkgever gezien, omdat nog geen loongegevens bekend zijn. De premie voor kleine werkgevers zal dalen van 5,49% naar 5,46%. Voor de grote werkgevers stijgt de premie van 7,05% naar 7,11%

2. Ruimere werkkostenregeling

Een tweede maatregel om de loonkosten te verlagen is door de vrije ruimte in de  werkkostenregeling te vergroten. Deze zal 1,7% tot een loonsom van €400.000 naar 1,92% tot een loonsom van €400.000 verruimen. Dit betekend dat de vrije ruimte voor deze loonsom van €6800 naar €7680 stijgt. Door deze maatregel is het mogelijk voor werkgevers om meer onbelaste vergoeding te geven aan werknemers.

3. Verruiming budget MIA en EIA

Het kabinet wil investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Om dit te bereiken trekt het Kabinet een extra €50 miljoen uit voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en nog eens een extra €100 miljoen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). 

Op Prinsjesdag zijn de nieuwe kabinetsplannen bekend geworden. Deze wetswijzigingen of wetsvoorstellen moeten nog wel eerst goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Pas als dit in het Staatsblad of de Staatscourant gepubliceerd is, zullen de plannen gaan gelden. Maar laat je niet verrassen en bereid je als ondernemer alvast goed voor op 2023!