ZZP en Inkomstenbelasting: Hoe zit dat?

Het is inmiddels maart, en naast dat maart de lentemaand is, is het ook de maand waarin we de Inkomstenbelasting 2023 mogen aangeven. Voor de meeste mensen in loondienst is de aangifte IB nog redelijk overzichtelijk. Er is al loonbelasting ingehouden en het besteedbare inkomen is relatief eenvoudig te achterhalen. ZZP’ers met een eenmanszaak moeten óók inkomstenbelasting betalen over de bedrijfswinst, maar daar kunnen de berekeningen nog wel eens wat omslachtiger zijn. In dit artikel gaan we kijken naar veel voorkomende zaken bij de inkomstenbelasting voor ZZP’ers.

Winst voor Belasting

Als ZZP’er wordt je over het algemeen gezien als ondernemer en niet als medewerker in loondienst. De inkomstenbelasting die je moet betalen wordt bepaald aan de hand van de ‘winst voor belasting’. Deze is net als bij veel reguliere ondernemingen te achterhalen door de bedrijfskosten van de omzet af te halen. De omzet van veel ZZP’ers kan worden bepaald door het aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Toch is het bepalen van de inkomstenbelasting voor een ZZP’er niet zo eenvoudig als hier voorgesteld, je komt als zelfstandige namelijk misschien ook wel in aanmerking voor allerlei aftrekposten. Deze fiscale voordelen kunnen zeker voor startende zelfstandigen erg belangrijk zijn.

Zelfstandigenaftrek

Een belangrijke aftrekpost voor veel zelfstandige ondernemers is de zelfstandigenaftrekAls je in 2023 namelijk minimaal 1.225 uur als zelfstandig ondernemer hebt gewerkt, mag je voor dat jaar een bedrag van €5.030 aftrekken. Door deze aftrekpost wordt het bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager en daarmee het te betalen belastingbedrag ook. Voor veel zelfstandige ondernemers is dit een belangrijke en misschien wel onmisbare aftrekpost.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek naast de zelfstandigenaftrek, speciaal voor startende ondernemers. Het geeft deze ondernemers het recht om in de eerste vijf jaar van hun ondernemersbestaan drie keer een extra bedrag van 2.123 af te trekken. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar deze starters aan moeten voldoen, zo moeten ze ook in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek en de aftrek niet vaker dan drie keer hebben gebruikt.

Investeringsaftrek

In een eerdere blog hebben we het al eens uitgebreid over de investeringsaftrek gehad. Als je in een boekjaar voor een bepaald bedrag hebt geïnvesteerd kom je in aanmerking voor  deze aftrekposten, waaronder de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Meewerkaftrek

Als je de werkzaamheden niet alleen uitvoert, maar regelmatig hulp krijgt van iemand anders, kun je aanspraak maken op de meewerkaftrek. Ook aan deze aftrekpost zijn bepaalde spelregels verbonden, zo mag de persoon die meewerkt niet bij jou in loondienst zijn en mag de Belastingdienst geen fictief dienstverband vaststellen. Ook moet door jou minimaal 1.225 uur in dat boekjaar gewerkt zijn en moet de meewerkende persoon minimaal 525 uur aan meewerken hebben besteed zonder daar meer dan €5.000 voor ontvangen te hebben.

FOR (Fiscale Oudedagreserve)

Als je in loondienst werkt, bouw je in principe automatisch pensioen op. ZZP’ers doen dit niet en daarom mogen zij een deel van de winst reserveren voor hun oudedagvoorziening. Het bedrag dat je hiervoor maximaal opzij mag zetten is aan een maximum verbonden en wordt bepaald door de overheid. Twee spelregels van de FOR zijn het urencriterium van 1.225 uur en je mag om recht te hebben op deze aftrekpost nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

MKB-Winstvrijstelling

De MKB-Winstvrijstelling is een aftrekpost die in principe voor alle ondernemers geldt die winst maken. Als alle andere aftrekposten en regelingen zijn toegevoegd mag je als ondernemer die winst gemaakt heeft nog eens extra 14% aftrekken. Zoals eerder genoemd daalt hiermee het bedrag waar belasting over moet worden betaald en daarmee het te betalen bedrag zelf.

Laat je adviseren!

Zoals je kunt begrijpen schetst de opsomming van verschillende aftrekposten voor zelfstandigen een hoop verwarring voor veel zelfstandige ondernemers. Voor veel zelfstandigen is het lastig om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een bepaalde aftrekpost. In deze gevallen is het aan te raden om je te laten adviseren door iemand die financieel onderlegd is en bovendien op de hoogte is van de laatste wetten en regelingen. Het onterecht hanteren van een aftrekpost kan later weer grote gevolgen hebben…

Eigen bedrijf? Bespaar zoveel mogelijk tijd!

Geef aan wat voor ondernemer jij bent en ontdek hoe jij meer tijd kunt besparen.