Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een bericht dat je krijgt van een bedrijf waarvan je nog een factuur moet betalen. De aanmaning wordt voorafgegaan door een herinnering en maakt deel uit van het Debiteurenbeheer.

In- en verkoopfacturen

Als bedrijf stuur je jouw klanten een verkoopfactuur voor de diensten of producten die je geleverd hebt. Natuurlijk moet jouw klant deze factuur vervolgens betalen. Een klant die jouw factuur nog moet betalen heet een debiteur. In de praktijk vallen onder debiteuren meestal alle klanten die jouw facturen nog niet betaald hebben.

Indien de betaaltermijn voor de factuur verstreken is kan het zijn dat je als ondernemer maatregelen moet nemen om de factuur alsnog betaald te krijgen. Natuurlijk mag je niet direct een incassobureau op je klanten afsturen. Dit komt waarschijnlijk de relatie met de klant ook niet echt ten goede. Het kan zo zijn dat je klant de factuur per ongeluk vergeten is. Het managen van je openstaande facturen en de maatregelen die hierbij horen heet debiteurenbeheer.

De Aanmaning

Als je klant jouw factuur nog niet betaald heeft, en de betaaltermijn is verstreken, stuur je eerst een herinnering. Dit is meestal een vriendelijk berichtje waarin je jouw klant herinnert aan de openstaande factuur. Een klant kan de factuur vergeten zijn en zal de factuur na het ontvangen van jouw bericht vaak alsnog betalen.

Soms reageert een klant niet om een herinnering, de volgende stap is om een aanmaning te sturen. De taal in de aanmaning is vaak wat dwingender dan bij de herinnering. De klant heeft immers nu al wat langer niet van zich laten horen en moet de factuur natuurlijk wel gewoon betalen.

Het is belangrijk dat de aanmaning goed bij jou past. Dat betekent dat je altijd moet beseffen dat je de aanmaning namens jouw bedrijf stuurt. Misschien heeft de klant betaalproblemen en schaamt hij zich dat hij de factuur nog niet betaald heeft. Het sturen van een agressieve aanmaning kan er dan voor zorgen dat de relatie verstoort raakt en dat er in de toekomst geen zaken meer worden gedaan. Denk dus goed na voordat je een aanmaning stuurt en op welke manier je dat doet.

Hieronder zie je een voorbeeld van een aanmaning:

Geachte heer, mevrouw,
Ondanks een eerder verzonden herinnering betreffende openstaande facturen, hebben wij tot op heden geen betaling van u mogen ontvangen.
Indien u van mening bent, dat deze facturen niet terecht zijn of u problemen ondervindt bij het betalen van de factuur, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit binnen 8 dagen aan ons kenbaar maakt. Zo niet, dan verzoeken wij u tot spoedige betaling over te gaan.
Mocht deze herinnering uw betaling hebben gekruist, dan kunt u deze als niet geschreven beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Naam Bedrijf
Debiteurenadministratie

Voorloper van de incassoprocedure

Indien jouw klant de factuur na het sturen van zowel de herinnering, als de aanmaning, nog steeds niet betaalt, kan een incassoprocedure worden gestart. Je besteed de inning van de factuur daarmee uit aan een incassobureau. Aan een incassoprocedure zijn kosten verbonden die in principe voor rekening zijn van jouw klant. Net als bij het sturen van een herinnering en aanmaning moet je goed opletten bij de manier van werken van het incassobureau. Een te agressieve incassoprocedure kan als zeer onplezierig ervaren worden, ondanks het feit dat de klant in gebreke blijft bij de betaling. Daarnaast zijn er een aantal spelregels voor een incassoprocedure. Weet wat je doet!

Automatisch aanmaningen versturen

Debiteurenbeheer kan zonder gespecialiseerd programma een flinke klus zijn. Je moet alle betalingen in de gaten houden, want een aanmaning sturen naar iemand die betaald heeft, dat wil je niet. Met InformerOnline heb je betalingen razendsnel aan in- en verkoopfacturen gekoppeld. Op die manier is het debiteurenoverzicht altijd actueel en kun je snel actie ondernemen. Herinneringen en aanmaningen kun je direct vanuit InformerOnline versturen met Informer SnellerBetaald.

Aanmaning sturen
Download de printversie

Deel dit artikel!