Wat is een Herinnering?

Een herinnering is een bericht dat je krijgt van een bedrijf waarvan je nog een factuur moet betalen. Het kan zijn dat je de factuur bent vergeten en hier wordt je (vriendelijk) aan herinnerd. Herinneringen uit de boekhouding maken deel uit van het Debiteurenbeheer.

In- en verkoopfacturen

Als ondernemer stuur je klanten een verkoopfactuur voor de diensten of producten die geleverd zijn. Natuurlijk moeten klanten deze factuur vervolgens betalen. Een klant die jouw factuur nog moet betalen wordt ook wel debiteur genoemd. In de praktijk wordt onder debiteuren alle klanten die jouw facturen nog moeten betalen verstaan.

Indien de betaaltermijn van een factuur verstreken is kan het zijn dat je als bedrijf maatregelen moet treffen om facturen alsnog betaald te krijgen. Natuurlijk stuur je niet direct een incassobureau op een klant af. Het kan zo zijn dat de klant de factuur per ongeluk vergeten is. Het is dan zaak om je klant eventjes aan de openstaande factuur te herinneren.

De Herinnering

Als klanten jouw factuur nog niet betaald hebben als de betaaltermijn verstreken is, stuur je eerst een herinnering. Dit is veelal een vriendelijk bericht waarin je de klant herinnert aan een openstaande factuur. Een klant zou de factuur vergeten kunnen zijn of misschien is er iets anders fout gegaan. In de praktijk zullen veel facturen betaald worden na het sturen van een herinnering.

Het doel van een herinnering is zoals de naam al doet vermoeden dus om een debiteur te herinneren aan een openstaande factuur. Het is belangrijk dat je de juiste taal gebruikt bij het sturen van een herinnering. Te agressieve woorden kunnen de klantrelatie namelijk behoorlijk schaden. Bedenk daarnaast dat je nog niet weet waarom de klant jouw factuur nog niet betaald heeft.

Hieronder zie je een voorbeeld van een herinnering:

Geachte heer, mevrouw,
Uit onze administratie blijkt dat wij de betaling van onderstaande facturen nog niet hebben ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk zorg te dragen voor deze betaling(en).
Mocht deze herinnering uw betaling hebben gekruist, dan kunt u deze als niet geschreven beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Naam Bedrijf
Debiteurenadministratie

Herinnering wordt opgevolgd door aanmaning

Mocht een klant na het sturen van een herinnering nog steeds niet betalen, kun je als ondernemer overgaan tot de volgende fase in het debiteurenbeheer. Na het sturen van een herinnering volgt namelijk het sturen van een aanmaning. Het verschil tussen een aanmaning en een herinnering is met name dat de taal van de aanmaning iets dwingender wordt. De herinnering is veelal een vriendelijke reminder waarbij rekening wordt gehouden met het per ongeluk vergeten van een factuur of het nagaan van een andere praktische reden.

Automatisch herinneringen versturen

Debiteurenbeheer kan zonder gespecialiseerd programma een flinke klus zijn. Je moet alle betalingen in de gaten houden, want een herinnering sturen naar iemand die betaald heeft, dat wil je als ondernemer niet. Met InformerOnline heb je betalingen razendsnel aan in- en verkoopfacturen gekoppeld. Op die manier is het debiteurenoverzicht altijd actueel en kun je snel actie ondernemen. Herinneringen en aanmaningen kun je direct vanuit het online boekhoudprogramma InformerOnline versturen met Informer Sneller Betaald.

herinnering op informeronline

Download de printversie

Deel dit artikel!