Veilig online boekhouden met keurmerk Zeker-OnLine

Begin 2014 heb ik het in een blogpost al eens gehad over de veiligheid van online boekhouden. Daarbij trok ik de conclusie dat boekhouden in de cloud als veilig kan worden ervaren en dat het gedrag van de gebruiker als grootste risico wordt gezien. Toch is de veiligheid van online boekhouden daarmee niet tastbaar gemaakt en dat is vaak nodig om het vertrouwen van de gebruiker te winnen. Je stapt niet over op een online boekhoudprogramma als je niet zeker weet dat jouw boekhouding goed beveiligd wordt. Sinds begin 2014 hebben er meerdere positieve ontwikkelingen plaatsgevonden en mede in samenwerking met de Belastingdienst heeft dat geresulteerd in het keurmerk ‘Zeker-OnLine’. Een keurmerk dat de veiligheid van online boekhouden tastbaar én meetbaar heeft gemaakt voor de gebruiker.

Zeker-OnLine keurmerk

Net als een kleine groep andere software ontwikkelaars, is Informer Software deelnemer van dit keurmerk. Zeker-OnLine is een onafhankelijk keurmerk voor online administratieve diensten, waar online boekhouden onder valt. Niet alleen de software moet aan een groot aantal strenge kwaliteitsnormen voldoen, ook de software ontwikkelaar zelf wordt onder de loep genomen. Op die manier wordt de veiligheid en betrouwbaarheid van online boekhouden tot in de puntjes getoetst en kan men het Zeker-OnLine keurmerk verdienen. Dragers van dit keurmerk kunnen oprecht pretenderen dat online boekhouden met hun software veilig is. Zij voldoen immers aan de strengste normen. De toetsing hiervan vindt jaarlijks plaats en het normenkader kan tussentijds ook worden herzien. Hierdoor blijft de veiligheid en betrouwbaarheid te allen tijde gewaarborgd.

Normenkader downloaden

Naast het onafhankelijke karakter, is het keurmerk ook zeer transparant te noemen. Via de website van Zeker-OnLine is voor een ieder inzichtelijk aan welke hoge eisen de software aanbieder en het programma moeten voldoen. Het normenkader, met in totaal ruim 275 kwaliteitsnormen, is daarom ook door iedereen te downloaden.

Laatste twijfels worden weggenomen

Mocht je al deze tijd nog steeds getwijfeld hebben over het wel of niet overstappen op online boekhouden, dan hoop ik dat het keurmerk Zeker-OnLine daar verandering in kan brengen. Het doel van het keurmerk is per slot van rekening om het laatste beetje twijfel hierover bij de ondernemers weg te nemen. Door openheid over de veilheid en betrouwbaarheid moet iedereen maximaal kunnen profiteren van alle voordelen die boekhouden in de cloud te bieden heeft en er tevens een gerustgesteld gevoel aan overhouden. Dat is voor ons in ieder geval de reden geweest om met ons online boekhoudprogramma deel te nemen aan het Zeker-OnLine keurmerk.

Veilig online boekhouden met InformerOnline

Begin dit jaar is Informer gestart met het traject om in de tweede helft van 2015 keurmerkhouder van Zeker-OnLine te mogen zijn. Vol vertrouwen dat wij aan alle strenge kwaliteitsnormen van het normenkader voldoen, zijn wij hieraan begonnen. Vanaf dan kunnen wij officieel bevestigen wat wij altijd al hebben gezegd; “iedere ondernemer kan veilig online boekhouden met InformerOnline!” Een mooi doel waar alle partijen gelukkig van worden. Ons advies is dan ook: let bij twijfel over een online boekhoudprogramma altijd op het Zeker-OnLine keurmerk.