Disclaimer

Disclaimer voor www.informer.nl
Informer Software BV (Kamer van Koophandel: 27155153), hierna te noemen Informer, verleent u hierbij toegang tot www.informer.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Informer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Informer spant zich in om de inhoud van www.informer.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.informer.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Informer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.informer.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten en exclusief BTW. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.informer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Informer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Informer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Informer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.