Zelfstandigenaftrek 2014

Het afgelopen jaar is het kabinet flink aan het bezuinigen geweest. Hierdoor moest de zelfstandigenaftrek het ook bijna ontgelden. Gelukkig is het hoge woord er inmiddels uit en weten we dat ZZP’ers in 2014 nog steeds gebruik mogen maken van de zelfstandigenaftrek en starters daar bovenop van de startersaftrek. Goed nieuws dus!

Urencriterium

Om gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek, moet je als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat je per jaar minimaal 1225 uur aan je onderneming moet besteden. Om dit aan de belastingdienst te kunnen bewijzen, moet je als ZZP’er dan ook een urenregistratie bijhouden. Alle werkzaamheden moeten hierin netjes worden geregistreerd, inclusief de tijd die je daarmee bezig bent geweest.

Wanneer je aan het urencriterium voldoet, mag je een extra € 7280,- van de winst aftrekken, zodat dit deel niet wordt belast. De zelfstandigenaftrek is dan ook een mooie compensatie voor de extra kosten die je als ZZP’er maakt. Denk maar aan je pensioen of de compensatie op dagen dat je niet kan werken (bijvoorbeeld door ziekte, maar ook tijdens je vakantie).

Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek kunnen starters gebruikmaken van de startersaftrek. De startersaftrek houdt in dat de zelfstandigenaftrek met € 2123,- mag worden verhoogd. Het totaal dat van de winst mag worden afgetrokken, en dus onbelast blijft, komt dan neer op € 9403,-. Voor een beginnende ZZP’er kan dit een heel verschil uitmaken. Het is in ieder geval een fijn steuntje in de rug.

Als ZZP’er mag je van de startersaftrek gebruikmaken wanneer je de afgelopen 5 jaar:

  • minimaal 1 jaar geen ondernemer was;
  • niet meer dan 2 keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Door de belastingdienst word je dus niet alleen in je startjaar als starter gezien. Het is daarom sowieso verstandig om je kijken of je ervoor in aanmerking komt. Alle extra beetjes helpen!

Winstbox 2015

Echter, voor 2015 zitten er wel veranderingen aan te komen. Dan wil men de ‘winstbox’ gaan invoeren. Hierdoor komen o.a. de starters- en de zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers te vervallen. Daarvoor in de plaats krijgen ZZP’ers een vast belastingtarief van 28% i.p.v. de 37% en 42% die nu worden gehanteerd tot en met een inkomen van € 55.991,-.

Overigens betekent de invoering van de winstbox eveneens dat het urencriterium komt te vervallen. Je hoeft daarom voor de belastingdienst geen urenregistratie meer bij te houden. Voor jezelf kan een urenadministratie natuurlijk nooit kwaad. Zo kan je goed de verhouding tussen facturabele uren en uren die je aan bijkomende zaken besteedt bijhouden.

De toekomst van de zelfstandigenaftrek

Tot 2015 kunnen we in elk geval nog gebruik blijven maken van de zelfstandigenaftrek. We zullen vanzelf wel zien of het kabinet bij hun plan blijft en de zelfstandigenaftrek komt te vervallen of dat ze alsnog van gedachten zullen veranderen. Voor het komend jaar hebben we in ieder geval wel duidelijkheid, dus laten we daar nog maar ons voordeel mee doen.