Werkkostenregeling (WKR) vanaf 2015 verplicht

Op verzoek van het bedrijfsleven is in 2011 de constructie van de werkkostenregeling tot stand gekomen. Werkgevers vonden de oude regeling, de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen, te omslachtig. Administratief was het voor hen te belastend om veel (overbodige) informatie per werknemer vast te leggen en bovendien zaten er teveel regels aan verbonden. Met de invoering van de WKR werd de regeling voor werkgevers eenvoudiger en kregen zij tevens meer vrijheid om er zelf invulling aan te geven.

Sinds de invoering van de werkkostenregeling in 2011, kon men kiezen om de WKR te gebruiken of om de oude regeling te blijven hanteren. Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van de werkkostenregeling voor werkgevers echter verplicht en komt de oude regeling te vervallen. Om die reden lijkt het mij een mooi moment om met deze blogpost aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Wat is de werkkostenregeling?

De WKR is de nieuwe regelgeving voor verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De werkkostenregeling heeft een meer overkoepelend karakter dan zijn voorganger. Daar waar bij de oude regeling veel informatie per werknemer diende te worden geregistreerd, kan je bij de WKR gebruikmaken van een ‘vrije ruimte’ die niet-persoonsgebonden kan worden uitgegeven. Dat wil zeggen dat je tot een bepaald totaalbedrag zelf in mag vullen hoe je dat aan je werknemers besteedt, zonder je daarvoor eerst te moeten verantwoorden bij de Belastingdienst.

Stel je wilt voor al je werknemers bijvoorbeeld een fiets kopen. Met de oude fietsregeling moest dit per werknemer worden geregistreerd en ook worden verantwoord. Er zaten verschillende regels aan verbonden. Zo moest per werknemer o.a. worden aangegeven wat de afstand woon-werkverkeer was en hoe frequent er gebruik werd gemaakt van de fiets. Met de werkkostenregeling kan de werkgever zelf bepalen wat voor soort fietsen hij koopt en voor wie, zolang hij met de uitgaven maar binnen de vrije ruimte blijft.

Hoe groot is de vrije ruimte?

De vrije ruimte bij de werkkostenregeling bedraagt in 2015 1,2% van het totale fiscale loon. In 2014 is dat nog 1,5%, maar per 1 januari 2015 wordt dit verlaagd. Wanneer je binnen deze vrije ruimte blijft, kan je onbelast vergoedingen en verstrekkingen geven aan je werknemers. Deze moeten in de administratie dan wel worden opgegeven als eindheffingsloon.

Let op! Tot en met 1,2% van het totale fiscale loon is de Belastingdienst erg coulant. Kom je hier echter boven, dan moet je een eindheffing van 80% (!) over het teveel betalen en dien je ook de uitgaven te verantwoorden aan de Belastingdienst.

Vergoedingen of verstrekkingen als loon

Wil je geen gebruikmaken van de vrije ruimte van de WKR? Dan kan je er ook voor kiezen om vergoedingen of verstrekkingen aan te duiden als loon. In dat geval wordt hier loonbelasting over berekend.

Raadpleeg je administratiekantoor

De definitieve versie van de werkkostenregeling 2015 is nog niet gereed. Waarschijnlijk zal de regelgeving o.a. nog worden aangepast om te voorkomen dat de WKR bijvoorbeeld wordt gebruikt om, ten koste van andere werknemers, onbelast bonussen uit te keren aan directieleden. Indien je overstapt van de oude regelgeving naar de werkkostenregeling of je wilt voor het eerst gebruikmaken van de WKR, dan is het raadzaam om tijdig navraag te doen bij je administratiekantoor. De nieuwe regelgeving is dan wel eenvoudiger om te hanteren, maar het vraagt wel om aanpassingen in jouw administratie. Je financiële adviseurs kunnen jou daar het beste in bijstaan, omdat zij geheel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.