Wat verandert er voor jou als ondernemer in 2021?

Per 1 januari 2021 hebben enkele wetswijzigingen plaatsgevonden voor ondernemers. Zo wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd, vinden er wijzigingen plaats in de inkomstenbelasting, en stimuleert de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK) bedrijven om investeringen te blijven doen. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Je leest het in deze blog!

1. Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die ervoor zorgt dat jij als ondernemer over een deel je hun winst geen belasting hoeft te betalen. Deze zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van €7.023 in 2020 naar €6.670 in 2021. Ondanks deze daling gaan de meeste zelfstandigen er dit jaar in saldo op vooruit. Goed nieuws dus! Dit komt door de hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. De startersaftrek is in 2021 even hoog als de afgelopen jaren; €2.123.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

2. Wijzigingen inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting over bruto-inkomens tot 68.507 gaat van 37,35 naar 37,1%. Ligt jouw inkomen hierboven? Dan verandert voor jou dit tarief niet, dat blijft 49,5 procent. Daarnaast gaat de arbeidskorting op de inkomstenbelasting omhoog. Iemand die 30.000 euro bruto verdient hoeft 318 euro minder belasting te betalen dan in 2020. Werkenden die 40.000 verdienen betalen komend jaar 428 euro minder belasting. Ook de algemene heffingskorting  stijgt. Hierdoor hoeven mensen met een inkomen in de eerste schijf minder belasting te betalen. Iemand met een inkomen van 20.000 euro betaalt 126 euro minder belasting. Iemand met een bruto-inkomen van 40.000 euro betaalt 87 euro minder belasting. De hoogte van de korting hangt dus af van het inkomen, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.

3. Eenvoudiger buitenlands personeel aannemen

Goed nieuws! Vanaf 2021 wordt het eenvoudiger voor jonge bedrijven om buitenlands personeel met specifieke kennis aan te nemen. Dankzij de nieuwe verblijfsregeling voor startups mag jij je personeel een lager salaris geven en dit aanvullen met een aandeel in je bedrijf en krijg je die verblijfsvergunning dus wel. Hierdoor kan jouw ambitieuze startup dus nog sneller doorgroeien!

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Voorkom faillissement

Sinds 1 januari 2021 is het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het dus mogelijk voor ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen.

5. Wijziging lage vpb-tarief

Per 1 januari 2021 werd de lage vennootschapsbelasting (vpb) verlaagd van 16,5% naar 15%. Hierdoor gaan meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 betaal je met winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 dit lagere vpb-tarief. Het hoge tarief wordt niet verlaagd en blijft 25%. 

6. Meldplicht bij belastingontwijking en -ontduiking

Vanaf 1 januari 2021 is er een meldplicht bij belastingontwijking en -ontduiking. Wat houdt dit in?

  • Iedere intermediair zoals bijvoorbeeld een belastingadviseur, accountant, of financieel adviseur,
  • betrokken bij een fiscale constructie die gebruikt kan worden voor belastingontwijking,
  • en waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn,
  • is verplicht deze grensoverschrijdende constructie binnen 30 dagen te melden aan de Belastingdienst.

7. Investeringskorting voor bedrijven

Om bedrijven te stimuleren investeringen te doen in bijvoorbeeld computersystemen of nieuwe machines introduceert het kabinet een nieuwe investeringskorting; de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022.  Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven is de korting 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. Meer rekenvoorbeelden vind je hier

Om in aanmerking te komen voor de BIK moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 oktober 2020 en moet de volledige betaling plaatsvinden in 2021 of 2022. Daarnaast moet er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen zes maanden in gebruik wordt genomen. 

8. Coronacrisis: looptijden belastingmaatregelen

Om ondernemers zo goed mogelijk te helpen gedurende de coronacrisis zijn meerdere belastingmaatregelen versoepeld. Verschillende regelingen blijven beschikbaar in 2021. Voorbeelden zijn de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Daarnaast loopt de terugbetaling uitstel van belastingen vanaf 1 januari 2021 voor maximaal 24 maanden en is de verlaagde invorderingsrente verlengt t/m 31 december 2021

* Inwerkingtreding van deze wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.