VAR wordt afgeschaft en BGL komt er niet

Met de uitspraak “De VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet”, kwam op 20 april bij staatssecretaris Eric Wiebes eindelijk het hoge woord eruit. De BGL, de voorgestelde vervanger van de VAR-verklaring, is definitief van de baan. Dit tot groot genoegen van diverse belangenorganisaties waarmee de staatssecretaris van financiën heeft gesproken.

Wetsvoorstel om VAR te vervangen

Op 22 september 2014 had staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel ingediend om de VAR te vervangen door de BGL. Het doel hiervan was om schijnconstructies tussen opdrachtgevers en ZZP’ers een halt toe te roepen en om niet alleen ZZP’ers, maar ook de opdrachtgevers aansprakelijk te stellen voor de beoordeling van het dienstverband. Hierdoor zouden eventuele financiële consequenties niet alleen ten laste worden gelegd aan de ZZP’ers (zoals bij de VAR), maar zouden ook de opdrachtgevers opdraaien voor de financiële gevolgen.

Veel kritiek

Met de invoering van de BGL zouden ZZP’ers beter beschermd zijn tegen het onder ‘dwang’ moeten aangaan van een schijn-dienstverband en bovendien zou de aansprakelijkheid hiermee ook eerlijk worden verdeeld. Alhoewel er met deze gedachtegang niks mis is, kreeg het wetsvoorstel de afgelopen maanden veel kritiek te verduren. Het grootste struikelblok van velen, was de administratieve rompslomp dat het met zich meebracht. Dit was voor staatssecretaris Wiebes reden te meer om met diverse partijen nog eens om de tafel te gaan zitten.

Alternatief

De tijd die hierin is gestoken, heeft gelukkig z’n vruchten afgeworpen. De overleggen hebben ervoor gezorgd dat er nu per sector voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld. Met sectorgebonden overeenkomsten zijn de arbeidsrelaties eenvoudiger te controleren en kan er sneller vooraf duidelijkheid worden gegeven over hoe de Belastingdienst de arbeidsrelatie beoordeelt. Dit werkt in het voordeel voor zowel ZZP’ers, opdrachtgevers als de Belastingdienst.

De Belastingdienst zal daarom zo snel mogelijk ongeveer 40 sectorgebonden en een aantal algemene overeenkomsten op de website plaatsen, die door ZZP’ers en opdrachtgevers kunnen worden gebruikt. Ook is het een bedrijf toegestaan om voor ZZP’ers zelf een overeenkomst op te stellen en deze ter beoordeling bij de fiscus aan te bieden.

1 januari 2016

Als alles meezit en deze constructie ook door de Eerste en Tweede Kamer wordt goedgekeurd, dan zal deze nieuwe werkwijze naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari ingaan.