Prinsjesdag 2015: Wat verandert er voor ondernemers ?

De derde dinsdag van september leert ons traditiegetrouw de nieuwe plannen van het kabinet. Vanuit de Ridderzaal laat Koning Willem Alexander ons weten waar de regeringspartijen het komende jaar naartoe willen. Op de net zo traditionele lek-incidenten na een spannend moment, zowel voor burgers, als voor ondernemers. De reacties op de Troonrede van dit jaar zijn gematigd positief, zo zouden we volgend jaar op hetzelfde niveau van vóór de crisis moeten zitten. Maar wat zijn concreet de plannen voor ondernemers? We hebben de belangrijkste punten van Prinsjesdag 2015 voor ondernemers hieronder op een rijtje gezet…

Vriend-Piet-regeling

Deze regeling maakt het voor particulieren fiscaal aantrekkelijker om in nieuwe of bestaande ondernemingen te investeren. Ook investeringen via intermediaire fondsen gaan onder deze regeling vallen.

Géén BTW-verhoging en zelfstandigenaftrek blijft bestaan

In de Troonrede werd ook bevestigd dat een aantal plannen van het kabinet (voorlopig) niet zullen worden uitgevoerd. Zo zullen veel ondernemers opgelucht adem hebben gehaald nadat duidelijk werd dat zowel de BTW-verhoging, als de afschaffing van de zelfstandigenaftrek niet doorgaat. Als klap op de vuurpijl gaan voor een aantal ondernemers belastingverhogingen in box 2 niet door en wordt ook afgezien van het korten op diverse innovatieregelingen ter waarde van ruim 100 miljoen.

Startup Delta

Het klinkt als een nieuw ruimteprogramma of een legeroperatie, maar Startup Delta is een programma om startende ondernemers op weg te helpen. Zo kunnen groeiende en startende ondernemers via een speciale online financieringswijzer bekijken welke financieringsmogelijkheden voor hen een mogelijkheid zouden zijn.

VAR-verklaring

Veel ZZP-ers zagen het al aankomen, maar de VAR gaat verdwijnen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de VAR per 1 januari 2016 vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Kinderopvangtoeslag

Werkende ouders zullen meer toeslag ontvangen voor kinderen die naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan.

Lage Inkomens Voordeel

Vanaf 2017 kunnen ondernemers die mensen met lagere inkomens in dienst houden (tot 120% van het minimumloon) extra voordeel genieten. Het kabinet hoopt op deze manier zowel voor werkgevers als werknemers de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt te verlagen.

Vaderverlof

Er was vooraf veel over te doen, het vaderverlof. De een vindt het complete onzin, de ander niet meer dan normaal. Uiteindelijk is de kogel toch door de kerk en kunnen kersverse vaders vanaf 2017 rekenen op 5 in plaats van 2 dagen verlof.

Verlaging Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting zal in zowel de tweede, als de derde schijf worden verlaagd met 1,85% (tot 40,15%). Daarnaast zal de derde schijf worden verlengd, waardoor de vierde schijf van de Inkomstenbelasting bij €66.421 zal beginnen.

WBSO

De huidige Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) zal worden samengevoegd met de Research & Development Aftrek. Voor beide huidige regelingen gelden dan dezelfde voordeelpercentages en de overheid hoopt hiermee innovatie door bedrijven te stimuleren.

Juich niet te vroeg!

De bovenstaande maatregelen en veranderingen zouden voorzichtig kunnen lijken op economisch betere tijden. Toch is niet iedereen even enthousiast. Sommigen stellen dat de voordelen voor ondernemers te mager zijn, zeker als je bedenkt dat deze groep voor een groot deel de lasten van de economische crisis heeft gedragen. Anderen zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van sommige plannen en verwijten het kabinet gebrek aan koers. Uiteindelijk zal de tijd leren of de economische situatie in Nederland, en voor ondernemers in het bijzonder zal verbeteren. En zo niet? Dan kijken we weer uit naar Prinsjesdag 2016.