Op de valreep; willekeurige afschrijving 2013

Eerder deze maand heb ik een blogpost geschreven over afschrijvingen en hoe dat nou precies in z’n werk gaat. Wat ik daarin niet heb verwerkt, maar wat voor velen van jullie toch nog wel interessant kan zijn, is de tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving. Los van het feit dat een investering op het laatste moment van het jaar nog aantrekkelijk kan zijn in verband met de kleine-ondernemersregeling, kan het dit jaar (2013) nog extra interessant zijn vanwege de tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving. Om die reden wil ik dit onderwerp op de valreep toch nog even bij jullie onder de aandacht brengen.

Investering 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

Om de economie een extra impuls te geven, heeft het kabinet besloten om ondernemers in de periode van 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 meer ruimte te geven om te kunnen investeren. Als je in die periode een investering (of meerdere investeringen) hebt gedaan, dan is de kans groot dat je gebruik kan maken van de willekeurige afschrijving, waarbij je maximaal 50% van de totale afschrijving van het bedrijfsmiddel willekeurig in datzelfde boekjaar extra mag afschrijven.

Voorwaarden willekeurige afschrijving

Uiteraard zitten ook aan de willekeurige afschrijving weer regels verbonden. Deze voorwaarden zijn:

  • De willekeurige afschrijving mag alleen plaatsvinden in boekjaar 2013.
  • Maximaal 50% van de totale afschrijving mag je willekeurig afschrijven en over het restant zijn de normale regels van toepassing.
  • Het aangeschafte bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2016 in gebruik worden genomen.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Je weet nu wat de regels zijn van de willekeurige afschrijving, maar komt jouw investering hier ook voor in aanmerking? Op de meeste aangeschafte bedrijfsmiddelen is deze regeling van toepassing, maar er zijn ook een aantal uitzonderingen.

Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de willekeurige afschrijving zijn:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (op taxi’s en zeer zuinige auto’s na)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels en soortgelijke,
  • immateriële activa (zoals goodwill, octrooien en vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die aan derden ter beschikking worden gesteld, kunnen eveneens niet willekeurig worden afgeschreven. Echter, bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur (bijvoorbeeld gereedschap, aanhangwagens, etc.) komen hier wel weer voor in aanmerking.

Kortom, de willekeurige afschrijving is een aantrekkelijke regeling, maar kent wel wat uitzonderingen. Mocht je nou twijfelen of jouw aangeschafte bedrijfsmiddel hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de belastingdienst of met je accountant.

Voorbeeld afschrijven met willekeurige afschrijving

Tot slot dan maar een voorbeeld waarbij de willekeurige afschrijving wordt toegepast en hoe de verdere afschrijving moet plaatsvinden. Per slot van rekening laat een goed voorbeeld niets aan de verbeelding over en is dit onderwerp hierna helemaal duidelijk.

Rekenvoorbeeld voor bedrijfsmiddel A

Aanschafdatum 1 juli 2013
Investeringskosten € 2.000,-
Normale afschrijvingsperiode 5 jaar
Restwaarde na 5 jaar € 400,-
Totale afschrijving in 5 jaar € 1.600,-

 

Voor bedrijfsmiddel A kan je in 2013, met de regeling van de willekeurige afschrijving, maximaal 50% van de totale afschrijving van € 1.600,- afschrijven. Dit komt neer op € 800,-. Na deze eenmalige willekeurige afschrijving, blijft een restbedrag van € 800,- over wat volgens de normale regels moet worden afgeschreven.

Als volgens de normale regels het restant wordt afgeschreven, krijg je een afschrijving van (€ 800,- gedeeld door 5 jaar) € 160,- per jaar. Omdat de aanschaf van bedrijfsmiddel A halverwege 2013 heeft plaatsgevonden, mag maar de helft van de jaarafschrijving (€ 160,- gedeeld door 2 = € 80,-) in 2013 op de normale manier worden afgeschreven. In 2013 kan dan in totaal op bedrijfsmiddel A € 800,- (de willekeurige afschrijving) + € 80,- (de normale afschrijving) = € 880,- worden afgeschreven.

Het totale verloop van de afschrijvingen op bedrijfsmiddel A ziet er dan als volgt uit:

Boekjaar Afschrijving
2013 € 880,-
2014 € 160,-
2015 € 160,-
2016 € 160,-
2017 € 160,-
2018 € 80,-