Ondernemen in 2019: wat is er veranderd?

We zitten al een paar weken in 2019. Maar wat is er nou precies veranderd voor jou als ondernemer? In deze blog vind je een paar belangrijke punten die je nu op orde moet hebben, en een paar punten die je al klaar moet maken voor 2020 (je kunt maar beter voorbereid zijn!).

Inkomstenbelasting

In Nederland kennen we verschillende soorten belasting. Eén van deze belastingen waar iedereen mee te maken krijgt, is de inkomstenbelasting. Iedereen met een inkomen betaalt deze belasting. De belasting over je inkomen wordt nu berekend via een vierschijvenstelsel. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting en sociale premies je moet betalen. Afhankelijk van je inkomen betaal je een percentage belasting en word je ingedeeld in één van de vier schijven.

In 2021 verdwijnt dit vierschijvenstelsel, hiervoor komt in de plaats een tweeschijvenstelsel. De tweede en derde schijf worden samengevoegd met de eerste schijf. Het belastingpercentage gaat per schijf omlaag. Hierdoor nemen de besteedbare inkomens van iedereen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar toe (je hoeft dus minder belasting te betalen). Vanaf dit jaar (2019) worden de tarieven per schijf al verlaagd. Dat het belastingstelsel verandert, geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor wanneer je bent ingeschreven als ZZP’er of vennootschap onder firma (VOF). Dan betaal je ook inkomstenbelasting via hetzelfde stelsel.

inkomstenbelasting, ondernemen, btw-tarief, DBA,

Rekenvoorbeeld

Als je winst uit onderneming € 70.000 is, dan betaal je in 2018 € 36.365, in 2019 € 36.225 en in 2021 € 34.650 aan inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Uit dit voorbeeld kan je zien dat de inkomstenbelasting steeds minder wordt met de nieuwe regeling. Meer informatie over het tweeschijvenstelsel vind je hier

Btw-stijging

Ben jij misschien schoenmaker, kapper of boekenverkoper? Of ontvang je weleens een factuur met goederen of diensten in het  laag btw-tarief? Dan weet je natuurlijk dat het laag btw-tarief in 2019 verhoogd is van 6% naar 9%. Als ondernemer kun je ervoor kiezen deze stijging door te belasten naar je klanten. Meer informatie over de btw-stijging? Lees dan deze blog

Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit betekent dat in 2019 werknemers en werkgevers tot dan geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van dienstbetrekking. Kwaadwillende partijen worden wel aangepakt, de Belastingdienst kan bij deze partijen wel boetes en naheffingen opleggen.

2020

Dit zijn een aantal belangrijke veranderingen vanaf 2019 die je vooral zult merken als je een eenmanszaak of VOF bezit. Voor 2020 komen er ook nog meer veranderingen door waar jij je al op kunt voorbereiden. Een paar voorbeelden zijn:

  • Vanaf 2020 mogen de zelfstandigenaftrek en startersaftrek alleen nog van de laagste schijf afgetrokken worden. Als je dit in een hogere schijf aftrekt, dan krijg je minder belastingvoordeel;
  • De kleineondernemersregeling is anders ingericht in 2020.  Als je een omzet van maximaal € 20.000 (exclusief btw) hebt, dan mag je gebruik maken van deze vrijstelling. LET OP: voor deze nieuwe regeling moet je een verzoek indienen. Meer informatie over de inschrijving volgt nog.