Meer ZZP-ers begonnen en gestopt

Er zijn in het eerste halfjaar van 2015 meer ZZP-ers gestart en gestopt in Nederland. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de KvK Bedrijvendynamiek die onlangs verschenen is. Een anders opvallend feit is dat het aantal faillissementen significant afgenomen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Meer ZZP-ers gestart

Het aantal startende ZZP- ers is vooral groot in de sectoren voor Energie, Gezondheid en Bouw. Volgens insiders zou dit te wijten zijn aan de toenemende populariteit van duurzame energie en diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals gaswinning. Voor het MKB geldt dat de groei vooral te vinden is bij de kleinere eet- en drinkgelegenheden met een stijgingspercentage van 13% in vergelijking met 2014.

Een bedrijf starten is één, overleven is een ander verhaal. Toch lijkt het de starters de afgelopen jaren goed af te gaan.  Van de starters die tussen 2007 en 2010 begonnen zijn is ruim 65% vijf jaar later nog steeds actief.

Meer ZZP-ers stoppen

Er zijn in de eerste helft van 2015 niet alleen meer ZZP-ers gestart, ook het aantal ZZP-ers dat gestopt is ligt hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van 2014 zijn er in de eerste helft van dit jaar 3% meer ZZP-ers gestopt. In het MKB zien we het tegenovergestelde, ten opzichte van 2014 zijn er dit jaar zelfs minder MKB bedrijven gestopt (-1,9% in 2015).

Dat het aantal gestopte bedrijven in 2015 is toegenomen zegt niets over het aantal faillissementen. Sterker nog, het aantal faillietverklaringen is met 22,2% gedaald. Deze daling in het aantal faillissementen is met name te danken aan het MKB, waar maar liefst 25,8% minder bedrijven failliet zijn gegaan. Voor ZZP-ers daalde dit aantal met 14,1% tot 695 faillissementen in 2015.

De economie trekt aan?

Zou het dalende aantal faillissementen een aanwijzing kunnen zijn voor de aantrekkende economie? Volgens de Kamer van Koophandel wel, zij verklaren dat bovenstaande trends in 2015 te danken zijn aan het economisch herstel. Door de sterke dollar en een relatief lage olieprijs stijgt de koopkracht van consumenten. Een grotere koopkracht zal leiden tot meer bestedingen en vooral het MKB zal hier in 2015 sterk van profiteren.

Meer opdrachten voor ZZP-ers

Naast de beschrijvende statistiek van de Kamer van Koophandel kunnen we ook iets zeggen over het aantal opdrachten voor ZZP-ers. Het tweede kwartaal van 2015 liet namelijk een stijging van maar liefst 30% zien in het aantal opdrachten voor ZZP-ers. Volgens HeadFirst en de Universiteit van Tilburg is ook deze trend te wijten aan het economisch herstel.

Kleine kanttekening bij de licht positieve verhalen in de markt van ZZP-ers is dat het aantal biedingen per opdracht afgenomen is. Volgens Prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg kan dit erop wijzen dat er minder professionals op de markt aanwezig zijn. Van een tekort zou nog geen sprake zijn, maar bedrijven moeten wel goed nadenken over hoe zij de juiste ZZP-er kunnen blijven benaderen.