Wat betekent de klimaatconferentie in Egypte voor jou als ondernemer? 

Van 6 tot en met 20 november 2022 heeft de klimaatconferentie plaatsgevonden in de badplaats Sharm-el-Sheikh, Egypte. Dit was een conferentie van de Verenigde Naties in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC). Maar wat moet jij als ondernemer nou eigenlijk weten over deze 27e klimaattop?

Waar draait de klimaattop COP27 in Egypte om? 

Al sinds 1992 wordt elk jaar namens de Verenigde Naties een conferentie georganiseerd om de vooruitgang bij de aanpak van klimaatverandering te bespreken. De COP (Conferentie van Partijen) is hierbij verantwoordelijk om landen te stimuleren om klimaatverandering tegen te gaan en zo de ongewenste gevolgen te voorkomen. De internationale klimaattop in Egypte (COP27) stond vooral in het kader van de afspraken die gemaakt zijn in het Akkoord van Parijs tijdens de 21e klimaattop in 2015. In dit Klimaatakkoord is besproken dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk mag stijgen en we daarom moeten streven naar een stijging van maximaal 1,5°C. Hoewel de meeste landen al goed op weg zijn tegen de temperatuurstijging, is de wereld nog lang niet op de route om de doelen te behalen.

Wat wordt er precies besproken op de klimaattop in Egypte?

Wegens de temperatuurstijgingen op aarde wordt er tijdens de klimaattop besproken hoe we de temperatuurstijging ruim onder die stijging van 2°C kunnen houden. Na 14 lange dagen onderhandelen kwamen op zondagochtend vertegenwoordigers van de 200 deelnemende landen tot een akkoord. De belangrijkste uitkomsten van deze klimaattop in Egypte zijn als volgt:

1. Oprichting schadefonds

De landen zijn het eens geworden over de oprichting van een wereldwijd fonds voor landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat schadefonds, waar arme landen al jaren om vragen, was een van de hete hangijzers tijdens de top. Dat had vooral te maken met de vraag welke landen aanspraak op het fonds mogen maken. 

2. China moet bijdragen aan het fonds

Tijdens COP27 hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie als strikte voorwaarde gesteld dat China, dat door de EU vandaag de dag niet meer wordt gezien als ontwikkelingsland, nu verplicht moet bijdragen aan het fonds. China wordt momenteel door de Wereldbank en het IMF beschouwt als ontwikkelingsland omdat het inkomen per hoofd in China US$7,594 is, terwijl de minimumgrens van een ontwikkeld land van US$12,275 is. Met name de VS vinden dat China zich door deze status onterecht te veel mag permitteren.

3. Doelstelling 1,5°C blijft

Ondank dat er een aantal landen de 1,5°C niet in het eind akkoord van COP27 wilde zien is deze doelstelling om de opwarming te beperken toch blijven staan. Echter is het tijdens de COP27 niet gelukt om hiervoor tot nieuwe concrete afspraken te komen. 

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan zich nog verder verdiepen in de exacte uitkomsten van COP27. Maar voor nu lijken er niet veel nieuwe afspraken te zijn gemaakt over het behalen van de 1,5°C doelstelling. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het volgens de ondernemers daarom belangrijk dat er verder gewerkt wordt aan de nationale uitvoering van alles wat is afgesproken in het coalitieakkoord en door de Europese Unie in Brussel. Daarvoor moeten onder meer de processen voor de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur versnellen, zodat de grote transities bij bedrijven waarvoor de plannen gereed zijn ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. 

De 4 meest belangrijke maatregelen van die afspraken hebben wij hieronder voor jou op een rijtje gezet:

1. Fit for 55

De Europese Commissie (EC) heeft in 2021 het ‘Green Deal-pakket’ aangekondigd. Dit is een plan dat is aangekondigd als ‘Fit for 55’ en het betreft een serie maatregelen om de netto uitstoot van broeikasgassen met 55% verlagen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Om deze reden wordt onder meer het emissiehandelssysteem gewijzigd, de CO2-reductiedoelen van EU-landen worden aangescherpt en de doelen voor duurzame energie worden verhoogd.

2. Grensheffingen

Een van de plannen uit het Green Deal-pakket betreft de grensheffing voor geïmporteerde goederen van buiten de EU. Op dit moment is het nog zo dat producten van buiten de EU financieel aantrekkelijker zijn, omdat ze aan minder milieueisen hoeven te voldoen. Landen zoals China hebben hier veel baat bij. Onder het Fit for 55-pakket moet er een CO2-heffing worden betaald over geïmporteerde goederen om het speelveld gelijk te trekken. Hiermee worden internationale partijen aangespoord om stappen in dezelfde richting te zetten.

3. Transport 

De EC stelt dat in 2035 alle nieuw opgeleverde personenauto’s en bestelwagens CO2-emissievrij zijn. Vanaf 2030 moeten deze al een stuk schoner zijn. Alle auto’s die fossiele brandstoffen gebruiken zouden in 2050 verdwenen moeten zijn. Er wordt ook een afzonderlijk nieuw emissiehandelssysteem voor de brandstofdistributie voor wegvervoer en gebouwen opgezet. Ook moet het gebruik van de nieuwe vervoersvormen ervoor zorgen dat zo de uitstoot wordt verlaagd.

4. Energiebelasting

De energiebelasting kijkt meer naar de milieueffecten van brandstof en elektriciteit. Bedrijven zullen dus meer belasting betalen voor energieopwekking die het milieu belasten. Hiermee willen ze bedrijven stimuleren om meer te investeren in groene energie, bijvoorbeeld door huizen te bouwen met zonnepanelen. Het wordt financieel minder aantrekkelijk om niet met duurzame energie bezig te zijn. 

Wat kun je zelf als ondernemer nu al doen tegen klimaatverandering?

Het begrip duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Het is dus ook voor jou als ondernemer cruciaal om zo veel mogelijk maatregelen zelf al te treffen om jouw steentje bij te dragen aan onze toekomst. Hieronder een aantal tips om nu al zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

1. Renoveren van gebouw

Renovatie is belangrijk om een gebouw of huis energiezuiniger en gezonder te maken. Zo kunnen er betere isolatie lijnen worden aangelegd, waardoor er minder warmte verloren gaat en kunnen de vocht en ventilatiesystemen worden verbeterd. 

2. Duurzame energie gebruiken 

Duurzame energie is energie die uit natuurlijke bronnen wordt gehaald die niet ‘op’ kunnen gaan. Voorbeelden van energie die duurzaam opgewekt kan worden zijn energie uit wind, waterkracht, zon, biomassa en buitenluchtwarmte. Het plaatsen van zonnepanelen lijkt misschien duur, maar ondanks de lange terugverdientijd zijn ze wel nog steeds heel rendabel en veel milieuvriendelijker.

3. Geen papier gebruiken

Ontbossing en de uitstoot van de papierindustrie is een van de grootste oorzaken van de stijgende temperaturen. Het is daarom belangrijk om zo min mogelijk papier te gebruiken om dit tegen te gaan. 

4. Zo min mogelijk stroom gebruiken 

Zoals je misschien wel vaker hoort, met name de laatste tijd door de hoge gas en energieprijzen, is dat je goed moet opletten op jouw gas en stroom verbruik. Zet daarom altijd de lichten uit als je een kamer verlaat, zet de verwarming een paar graden lager en trek een warme trui aan en laat apparaten die je niet gebruikt niet op standby staan, maar zet ze volledig uit.

5. Tweedehands producten gebruiken en recycling

Het kopen van tweedehands spullen kan een flinke milieuwinst opleveren. Spullen hergebruiken verlengt namelijk de levensduur. Als je iets tweedehands koopt hoeft niets nieuws gemaakt te worden. Zo bespaar je grondstoffen, energie en afval die nodig zijn om nieuwe spullen te maken. Kijk daarom voor bijvoorbeeld een nieuwe bureaustoel of printer eerst even op marktplaats of bij de kringloop winkel. En ook als jij sommige spullen niet meer nodig hebt, heeft een ander hier misschien wel nog wat aan, dus gooi het niet gelijk bij het vuilnis!

Ook de klimaattop in Egypte heeft weer het belang van het tegengaan van de klimaatverandering benadrukt. In de duurzaamheid widget van InformerOnline kun jij precies bijhouden hoeveel energie, bomen, en co2 je bespaart door online te boekhouden. Bovendien check je iedere dag real-time hoe jouw eigen geplante boom ervoor staat, dankzij de koppeling met Ecomatcher.