/, Ondernemen, Online Boekhouden/Kleineondernemersregeling 2016 en 2017

Kleineondernemersregeling 2016

De Kleineondernemersregeling, door sommigen afgekort als KOR, is een regeling die ondernemers in het MKB een mooi voordeeltje kan opleveren. Maar wanneer kom je in aanmerking voor deze regeling? In deze blog vertellen we alles over de Kleineondernemersregeling.

Kleineondernemersregeling in het kort

Een korte omschrijving van de KOR is dat ondernemers die in een jaar minder dan €1.883 aan BTW moeten betalen, uiteindelijk minder of zelfs helemaal niets hoeven te betalen. Vaak komen startende ondernemers in aanmerking voor deze regeling, omdat zij in hun begin- en opstartperiode nog niet zoveel omzet maken als gevestigde bedrijven. Er zijn echter ook bedrijven die structureel in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling, zij zouden zelfs een ontheffing van de BTW administratie kunnen aanvragen.

Vier spelregels

De Belastingdienst stelt 4 voorwaarden om in aanraking te komen voor de Kleineondernemersregeling. Zo is op de website van de Belastingdienst te lezen dat je in aanmerking komt als:

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Zoals je ziet geldt de kleine ondernemersregeling niet voor rechtspersonen, zoals stichtingen, BV’s en NV’s. Bij een aantal uitzonderingen gelden bovenstaande regels ook niet voor bijvoorbeeld een eenmanszaak, check daarom altijd of jouw business onder aangepaste regels valt. Verder is het belangrijk te weten dat er naar ondernemers in plaats van bedrijven wordt gekeken. Heb je als ondernemer bijvoorbeeld meerdere bedrijven binnen een eenmanszaak, dan moet je de BTW bij elkaar optellen.

Bereken je korting!

De hoogte van de korting die je door de kleineondernemersregeling zou kunnen krijgen is relatief eenvoudig te berekenen.

  • Als je jaarlijks meer dan €1.883 aan BTW moet betalen, kom je niet in aanmerking voor de KOR.
  • Als je jaarlijks tussen de €1.345 en €1.883 aan BTW moet betalen, mag je een korting op het te betalen bedrag doorvoeren. Je gebruikt hiervoor de volgende formule: 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))
  • Als je jaarlijks minder dan €1.345 aan BTW moet betalen, hoeft u helemaal geen BTW te betalen.

De vermindering door de KOR kan nooit meer zijn dan het te betalen BTW bedrag. Het is dan ook niet mogelijk om door de regeling geld terug te krijgen van de Belastingdienst.

Wanneer mag ik de KOR gebruiken?

De definitieve vermindering door de kleineondernemersregeling wordt in principe aan het einde van het jaar berekend. Toch mag je als ondernemer bij de tussentijdse aangiftes al een vermindering toepassen. Veel ondernemers weten dit niet en zouden hier misschien wel wat aan hebben. Daarom wordt hieronder uitgelegd hoe je tussentijds de KOR mag verwerken in je aangiften.

Je mag alleen tussentijds een vermindering doorvoeren als je ook daadwerkelijk verwacht minder dan €1.883 aan BTW te betalen in dat jaar. Bij Rubriek 5 van de aangifte omzetbelasting kun je vervolgens onder het kopje ”Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’ aangeven dat je gebruik wilt maken van een tussentijdse vermindering. De hoogte van de tussentijdse vermindering is te vinden in de officiële tabel van de Belastingdienst.

overzicht kleine ondernemersregeling 2016

Let wel goed op dat de genoemde bedragen aan te betalen BTW per jaar zijn, en niet per maand of kwartaal. De vermindering is wèl per maand of kwartaal. Als je als ondernemer sterk wisselende omzetten hebt, bijvoorbeeld tussen verschillende periodes, dan gelden afwijkende maximumbedragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de BelastingTelefoon.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Als je structureel jaarlijks minder dan €.1345 aan BTW moet betalen hoef je door de KOR dus nooit BTW te betalen. Hierdoor zou je bij de Belastingdienst zelfs een ontheffing van de administratieve verplichtingen kunnen aanvragen. Dit houdt in dat je geen BTW administratie meer hoeft bij te houden en dus ook geen BTW over je produten of diensten hoeft te rekenen.

Dit kan een voordeel zijn. Zo hoeft u geen BTW op eventuele verkoopfacturen te vermelden en hoef je geen BTW aangifte meer te doen. Bovendien hoef je alleen de inkoopfacturen nog maar 7 jaar te bewaren.

Er zijn echter ook nadelen aan een dergelijke ontheffing. Doordat je geen BTW administratie meer bijhoudt kun je in het geval van grote investeringen dus ook geen BTW terugkrijgen. Bovendien moet je toch nog wel een (online) administratie bijhouden in verband met de inkomstenbelasting.

Met een ontheffing moet je wel goed opletten. Als je per ongeluk toch een factuur met BTW stuurt, vervalt de ontheffing en ben je gewoon weer BTW plichtig.

Tot slot een tip die altijd geldt. Twijfel je over bepaalde regelingen, neem dan altijd contact op met een deskundig iemand.

Wil jij meer informatie over de BTW aangifte zelf? Download dan snel ons e-book!

 

 

 

Door | 2017-07-14T09:11:11+00:00 15 december 2016|Boekhouden, Ondernemen, Online Boekhouden|0 Reacties

About the Author:

In 1993 werkte ik als accountant in mijn eigen administratiekantoor. Ik werkte met een boekhoudprogramma in Microsoft DOS, terwijl ik zelf een voorliefde had voor Apple producten. Het DOS-programma was behoorlijk complex en ik dacht: “Dat moet toch makkelijker kunnen!?” Ik zocht een programmeur en een tijdje later was Informer geboren.