Kleine-ondernemersregeling 2013

Het jaar 2013 loopt op z’n eind en dat betekent dat het bijna tijd is om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Is bij jou het glas altijd halfvol, dan zal je blij zijn als je veel centjes af mag dragen aan de fiscus. Dat betekent dat je een goed jaar hebt gehad. Mocht jij een wat minder jaar achter de rug hebben of dit jaar met je bedrijf zijn gestart, dan is het zeker de moeite waard om te kijken of je in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling.

Waarvoor is de kleine-ondernemersregeling bedoeld?

De kleine ondernemersregeling is bedoeld als steuntje in de rug door de belastingdienst. Ondernemers met een lage omzet (starters en bedrijven met wie het wat minder gaat), kunnen met deze regeling aanspraak maken op belastingvermindering. Dat wil zeggen een gedeeltelijke of volledige teruggave van de af te dragen omzetbelasting (BTW).

Wanneer kom je in aanmerking voor deze regeling?

Om in aanmerking te komen voor de kleine-ondernemersregeling, moet je aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

  • Je bent als bedrijf een natuurlijk persoon of maakt onderdeel uit van een combinatie van natuurlijke personen. Met andere woorden een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. (Rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen komen dus sowieso niet in aanmerking hiervoor)
  • Na aftrek van de voorbelasting, heb je in het jaartotaal minder dan € 1.883,- aan BTW af te dragen.
  • Jouw (online) boekhouding voldoet aan de regels zoals deze door de belastingdienst is opgesteld.
  • Je onderneming is gevestigd in Nederland.

Als je aan al deze voorwaarden voldoet, dan mag je gebruikmaken van de kleine-ondernemersregeling. Indien je net wat meer omzetbelasting af moet dragen dan het criterium van € 1.883,-, dan zijn er wel nog een paar tips om eventueel toch in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling. Zie de tips verderop in deze blogpost.

Wat houdt de kleine-ondernemersregeling in?

Wanneer je aan het eind van het jaar na aftrek van de voorbelasting € 1.345,- of minder aan BTW moet afdragen aan de belastingdienst, dan komt het gehele verschuldigde bedrag te vervallen. Dat is een leuke meevaller! Indien je de eerste 3 kwartalen de omzetbelasting wel hebt afgedragen, kan je bij de aangifte van het 4e kwartaal dit terugvorderen. Houd er echter wel rekening mee dat je deze teruggave moet optellen bij je winst en er dus inkomstenbelasting over verschuldigd bent. Reken je daarom niet volledig rijk, maar leg een deel apart voor de afdracht.

Wanneer je na aftrek van de voorbelasting aan het eind van het jaar € 1.346,- tot € 1.883,- aan BTW moet afdragen aan de fiscus, dan kom je eveneens in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling. In dit geval krijg je echter geen volledige teruggave, maar heb je recht op een gedeeltelijke teruggave van de BTW. Ook over deze teruggave ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

De formule voor de gedeeltelijke teruggave is als volgt:
(€ 1.883,- minus jaartotaal af te dragen BTW) X 2,5 = teruggave BTW

Voorbeeld

Aan het eind van het jaar moet je na aftrek van de voorbelasting € 1.650,- afdragen aan omzetbelasting. Hiermee kom je in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling. Omdat het meer is dan € 1.345,- en minder dan € 1.883,-, heb je geen recht op volledige teruggave maar wel op de gedeeltelijke. Hoeveel, wordt als volgt berekend:

€ 1.883,- minus € 1.650,- = € 233,-
€ 233,- X 2,5 = € 582,50 = € 583,- (naar boven afgerond)

Je hebt dus recht op een teruggave (=korting) van € 583,- op de verschuldigde omzetbelasting van € 1.650,-. In plaats van € 1.650,- hoef je over het jaar maar € 1.067,- aan BTW af te dragen en stop je de rest, na verrekening van de inkomstenbelasting in je broekzak.

Tips

De kleine-ondernemersregeling is een geweldige regeling wanneer je er gebruik van mag maken, maar het is een flinke domper als je net buiten de boot valt. Toch zijn er slimme (maar simpele) trucjes om hiervoor toch nog in aanmerking te komen.

Tip 1: Stel het versturen van je factuur uit

Heb je een grote factuur liggen die je nog moet versturen? Stel deze dan eventueel uit tot januari. Dit kan net het verschil maken tussen wel of niet in aanmerking komen voor de kleine-ondernemersregeling of tussen een volledige en gedeeltelijke teruggave. Reken de verschillen uit en bepaal of je er voordeel uithaalt om het uit te stellen.

Tip 2: Schuif een aankoop of inkoop naar voren

Misschien staat er al een tijdje iets op je verlanglijstje om te kopen. Bijvoorbeeld een kantoorstoel voor je kantoorkamer of een nieuwe printer. Om in aanmerking te komen voor (extra) belastingvoordeel, zou je zo’n aankoop naar voren kunnen schuiven en dit jaar nog doen. Dat geld is snel terugverdiend als je daardoor volledige of een gedeeltelijk teruggave van je BTW ontvangt. Ook de inkoop van goederen zou je naar voren kunnen schuiven. Kortom, reken het uit. Het is immers een slimme manier van investeren.

Meer informatie over de kleine-ondernemersregeling

Ik hoop dat jullie als ondernemers bewust zijn van jullie rechten en daar ook jullie voordeel mee doen. Het is in ieder geval de moeite waard om het uit te zoeken. Meer informatie over de kleine-ondernemersregeling kan je terugvinden op de website van de belastingdienst of in deze brochure. Succes!