Is jouw ondernemingsplan nog actueel?

Het is iets waar iedere startende ondernemer mee te maken krijgt: het ondernemingsplan. De een ziet het als een verplicht onderdeel om financiering van de bank te krijgen, de ander ziet het als een belangrijk startblok van een bedrijf. Maar hoe je het ondernemingsplan ook ziet, houd je het ook up-to-date?

De aangifte inkomstenbelasting, je jaarrekening en kerstkaarten, allemaal voorbeelden van handelingen die in ieder geval één keer per jaar langskomen. Hoort voor jou je ondernemingsplan niet in dit rijtje thuis? Dan hoor jij waarschijnlijk bij de groep ondernemers in Nederland die zijn plannen niet up-to-date heeft.

Wanneer pas ik mijn ondernemingsplan aan?
Banken zien over het algemeen drie momenten waarop het updaten van een ondernemingsplan wenselijk zou zijn. Allereerst bij het behalen van belangrijke doelstellingen of mijlpalen, zoals het openen van een nieuwe vestiging. Het runnen van de tweede vestiging kan heel anders uitpakken dan bij de oorspronkelijke vestiging, zo kan bijvoorbeeld de omgeving al voor heel andere vragen zorgen.

Ook bij andere grote veranderingen, zoals het kiezen van een nieuw distributiekanaal of een nieuwe product categorie, is het aanpassen van je ondernemingsplan wenselijk. Bestaat het nieuwe kanaal naast de huidige kanalen, of vervangen zij de oorspronkelijke situatie? En beïnvloedt het nieuwe product de positionering van de huidige producten, of vaart het een heel eigen koers? Het is belangrijk dat je als bedrijf dergelijke vragen stelt bij ingrijpende gebeurtenissen.

Ook bij het uitblijven van grote gebeurtenissen en uitbreidingen is het volgens banken belangrijk dat je de plannen blijft aanpassen of bijsturen. Zo stellen zij dat het einde van het kalenderjaar een mooi moment zou zijn om je strategie te checken.

Scorebord van je bedrijf
Het checken van je ondernemingsplan is een mooi moment om de performance van je bedrijf onder de loep te nemen. Zijn de doelen die ik afgelopen jaar stelde behaald? En waarom wel of waarom niet. Wat hebben mijn concurrenten het afgelopen jaar gedaan? Past mijn huidige aanpak nog steeds bij de markt of moet ik voor een andere benadering gaan?

Het updaten van het ondernemingsplan is ook een mooi moment om de doelen voor het komende jaar te verwoorden. En nog belangrijker: hoe gaan we die doelen behalen!

Wees objectief en neem de tijd
Het is erg belangrijk om kritisch en objectief naar de plannen te kijken. Je neemt als het ware ‘een foto’ van je bedrijf op dit moment en bekijkt wat er wel en niet goed is gegaan in de afgelopen periode. Kritisch zijn zorgt ervoor dat je het bedrijf of je producten kunt blijven verbeteren. Als je als ondernemer de werkelijkheid mooier voorstelt dan hij is, mis je het stukje objectiviteit dat je onderneming echt verder kan helpen.

Het updaten van het hele ondernemingsplan kan tijdrovend zijn. Sommige analyses, zoals de concurrentieanalyse, moeten telkens opnieuw worden gemaakt omdat de situatie iedere keer veranderd. Stel het updateproces daarom niet uit tot de laatste week van december, maar probeer gedurende het jaar goed te weten hoe je bedrijf er voorstaat en waar je heen gaat.

‘Zo vaak mogelijk’
Dat is een veelgegeven antwoord op de vraag hoe vaak het ondernemingsplan nou echt moet worden geüpdatet. Probeer het in ieder geval minstens één keer per jaar te doen. Uiteindelijk ken je als ondernemer je eigen onderneming waarschijnlijk het beste. Als jij het gevoel hebt dat de elementen van je plan achterhaald zijn of aangepast moeten worden, doe dit dan vooral. Te vaak kritisch naar je bedrijf kijken kan immers niet!