Investeringsaftrek 2014

Het doel van deze blog is om de InformerOnline gebruikers en bezoekers van deze website te informeren over alles wat betrekking heeft op het ondernemerschap en de zakelijke administratie. Ik zie het dan ook als mijn plicht om eveneens aandacht te besteden aan de voordelen waar je als ondernemer recht op hebt. Met name omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Nu het eind van het jaar weer in zicht komt en over niet al te lange tijd de belastingaangifte weer ingediend moet worden, is het een mooi moment om aandacht te besteden aan één van deze voordelen. Namelijk de investeringsaftrek.

De investeringsaftrek is de overkoepelende naam van een 3-tal aftrekposten waar je in 2014 recht op hebt. Te weten:

 • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • de energie-investeringsaftrek (EIA)
 • de milieu-investeringsaftrek (MIA & VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een hele mond vol. De meeste accountants en administratiekantoren spreken dan ook over de KIA. Deze investeringsaftrek kan worden toegepast bij investering in bedrijfsmiddelen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen daar echter voor in aanmerking. Zo mogen de bedrijfsmiddelen voor deze aftrekpost bijvoorbeeld niet minder dan € 450 per stuk kosten.

Bij een totale investering vanaf € 2.301 tot en met € 306.931 in 1 boekjaar, in bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen, kan je aanspraak maken op deze investeringsaftrek. Het totaal van de KIA wordt volgens onderstaand tabel berekend.

Totale investering over   boekjaar 2014 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
€ 0 t/m € 2.300
€ 2.301 t/m € 55.248 28% van het totale investeringsbedrag
€ 55.249 t/m € 102.311 Een vast bedrag van € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 minus 7,56% van   het investeringsdeel boven € 102.312
Vanaf € 306.932

Geen recht op investeringsaftrek

Zoals eerder aangegeven, kan je niet met alle bedrijfsmiddelen aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De Belastingdienst heeft een aantal uitzonderingen opgesteld.

Je hebt bijvoorbeeld geen recht op de KIA wanneer:

 • de bedrijfsmiddelen bedoeld zijn voor verhuur of voor gebruik buiten Nederland;
 • de investeringsprijs van de bedrijfsmiddelen minder is dan € 450,- per stuk;
 • je investeert in uitgesloten bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, dieren, grond, goodwill, effecten, vorderingen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, publiekrechtelijke vergunningen en auto’s die bestemd zijn voor beroepsverkeer;
 • je een bedrijfsmiddel koopt van een besloten vennootschap waar je zelf aandeelhouder van bent;
 • je bedrijfsmiddelen vanuit je privévermogen overbrengt naar het vermogen van je onderneming;
 • je investeert in bedrijfsmiddelen die verkregen zijn via bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, personen die behoren tot hun huishouden en personen die behoren tot jouw eigen huishouden.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met het oog op duurzaam ondernemen, is de energie-investeringsaftrek in het leven geroepen. Wanneer jij wilt investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kan je daar fiscaal voordeel mee behalen door een beroep te doen op de EIA. Indien je hiervoor in aanmerking komt, kan je van jouw in 2014 gemaakte investeringen 41,5% aftrekken van jouw fiscale winst. Het mooie van de energie-investeringsaftrek, is dat deze samen mag gaan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hierdoor heb je dubbel fiscaal voordeel!

Voorwaarden

Om voor de energie-investeringsaftrek in aanmerking te komen, zal de investering per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500 moeten zijn met een maximale totale investering van € 118.000.000.

Andere voorwaarden zijn:

 • dat het bedrijfsmiddel niet eerder is gebruikt;
 • dat je voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek krijgt;
 • dat het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van RVO;
 • dat je de EAI binnen 3 maanden aanvraagt bij de RVO nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan.

Milieu-investeringsaftrek (MIA & VAMIL)

Eveneens met het oog op duurzaam ondernemen, bestaan de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Alhoewel dit twee aparte regelingen betreft, worden ze vaak samen genoemd. Dit komt omdat ze allebei van dezelfde milieulijst gebruikmaken. Wanneer je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, mag je gebruikmaken van deze investeringsaftrek. Net als bij de EAI geldt dat je bij de MIA en VAMIL binnen 3 maanden na de investeringsverplichting een aanvraag bij de RVO moet indienen om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek.

MIA

Met de milieu-investeringsaftrek, mag je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op je fiscale winst. Hierbij zijn de investeringen in 3 categorieën verdeeld:

Categorie Milieu-investeringsaftrek
Categorie I 36%
Categorie II 27%
Categorie III 13,5%

Afhankelijk van wat er op de milieulijst staat aangegeven en hoe de Belastingdienst over jouw investering oordeelt, wordt de categorie en het percentage van de milieu-investeringsaftrek bepaald.

VAMIL

Met de VAMIL aftrekpost, kan je de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven tot 75%. Doordat je de investering sneller kan afschrijven, kan je eveneens via deze regeling je fiscale winst verlagen en betaal je daar minder belasting over.

Voorwaarden

Om gebruik te mogen maken van de MIA & VAMIL, zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering heeft betrekking op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA is het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kan je geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Meer informatie?

Vermoed jij dat je in aanmerking komt voor investeringsaftrek of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met je accountant of administratiekantoor. De uitleg in deze blogpost is globaal. Als experts kunnen zij jou al de nodige informatie verstrekken en je helpen bij een aanvraag. Laat het geld in ieder geval niet liggen!