Informer doet niets commercieels met jouw data!

Een gemiddelde boekhouding bevat doorgaans veel vertrouwelijke informatie. Denk hierbij niet alleen aan je eigen financiële cijfers, maar bijvoorbeeld ook aan de contactgegevens van alle partijen waar je zaken mee doet. Deze informatie kan voor veel partijen commercieel interessant zijn. Denk alleen maar aan een bank die met deze informatie precies zou weten welke bedrijven in Nederland betaalproblemen hebben en mogelijk geïnteresseerd zijn in een aanbieding voor een lening. Al deze informatie is vertrouwelijk en moet vertrouwelijk blijven, de data is immers van jou. Het is dan ook belangrijk dat je voor partijen kiest die jouw privacy, en de privacy van de partijen waar je zaken mee doet, belangrijk vindt, respecteert en waarborgt. InformerOnline vindt de privacy van jou en alle partijen waar je mee samenwerkt belangrijk en zal deze data nooit gebruiken voor commerciële activiteiten. Dat is onze belofte.

Keurmerk ontwikkeld i.s.m. de Belastingdienst

Om veilige en betrouwbare boekhoudprogramma’s te kunnen onderscheiden is een onafhankelijk keurmerk in het leven geroepen: het keurmerk Zeker-OnLine. Dit keurmerk, ontwikkeld in samenwerking met de Belastingdienst, laat ondernemers zien of een boekhoudprogramma veilig is, betrouwbaar is en of het geschikt is om gegevens mee te bewaren waar de Belastingdienst om vraagt. Alleen boekhoudprogramma’s die voldoen aan de eisen van het uitgebreide normenkader van de stichting Zeker-OnLine krijgen het keurmerk. Een onafhankelijke IT-auditor voert op reguliere basis controles uit om de kwaliteit van het administratiepakket te kunnen blijven waarborgen.

Op het gebied van privacy van gegevens kent het normenkader van het keurmerk Zeker-OnLine onder meer de volgende bepaling:

“De dienstaanbieder waarborgt dat de klant eigenaar is en blijft van de gegevens die in het kader van de online administratieve dienstverlening met betrekking tot zijn organisatie worden ingevoerd en verzameld.” (Normenkader Zeker-OnLine Boekhouden 3.12; paragraaf 5.3.4)

InformerOnline heeft in haar algemene voorwaarden en SLA opgenomen dat jij als ondernemer eigenaar bent én blijft van de data uit jouw boekhouding. Wij zullen dan ook nooit data uit jouw boekhouding gebruiken voor commerciële doeleinden of uit commercieel oogpunt doorspelen aan derden. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers in alle rust hun administratie bij kunnen houden zonder zich zorgen te hoeven maken over de privacy van alle gegevens.