Het definitieve einde van de VAR, en nu?

Er is lange tijd veel onduidelijkheid geweest over het voortbestaan van de VAR voor ZZP’ers. Nu na de Tweede Kamer vorige week ook de Eerste Kamer instemde met de afschaffing lijkt er nu dan echt een einde zijn gekomen aan de verklaring die sinds 2005 toch voor veel onduidelijkheid zorgde voor veel ZZP’ers. De beoogde afschaffing per 1 april 2016 is uitgesteld naar 1 mei 2016 met een overgangsperiode van één jaar.

Wat was de VAR nu precies?

Ondanks dat de regeling al sinds 2005 werd ingevoerd en de overheid er nu afscheid van gaat nemen, weten toch veel werkgevers en ZZP’ers nog steeds niet wat de regeling nu eigenlijk precies inhoudt. Eigenlijk kunnen ZZP’ers met een VAR verklaring bij hun werkgever aantonen of hij wel of geen loonheffingen en premies moet betalen. Dit zou zowel de ZZP’er als de werkgever de nodige zekerheid moeten geven. Met het afscheid van de VAR lijkt deze missie dus niet helemaal gelukt.

Waarom wordt de VAR afgeschaft?

Een van de kritieken op de VAR had te maken met zogenaamde schijnconstructies. Bij de VAR konden mensen namelijk werken als zelfstandige, terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in loondienst werkten. Dit was lastig te controleren voor de Belastingdienst en bovendien waren alle eventuele financiële consequenties voor rekening van de ZZP’er. Opdrachtgevers of werkgevers bleven buiten schot en dit zorgde voor veel onzekerheid bij de grote groep ZZP’ers die Nederland rijk is. Met het afschaffen van de VAR zou een einde worden gemaakt aan de grote onzekerheid onder ZZP’ers en werd de kans geschapen voor een nieuwe regeling.

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Vanaf mei regelt de DBA de relatie tussen opdrachtgevers en de ZZP’er in de vorm van modelovereenkomsten. De verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers wordt met de nieuwe regelingen groter doordat zij een grotere rol gaan spelen bij de invulling van de overeenkomst. Als de Belastingdienst bij de samenwerking een dienstverband vaststelt zijn de (financiële) gevolgen niet meer geheel voor de ZZP’er, maar ook voor de opdrachtgever.

Hoe gaat de nieuwe regeling precies in zijn werk?

In samenwerking met een aantal externe organisaties stelt de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten samen. Opdrachtgevers en ZZP’ers kunnen deze overeenkomsten straks downloaden en gebruiken om duidelijk te maken hoe de samenwerking in elkaar zit. Het is ook toegestaan aan organisaties en individuele opdrachtgevers om zelf modelovereenkomsten op te stellen. Deze zelf opgestelde overeenkomsten moeten wèl door de Belastingdienst worden goedgekeurd. In het algemeen zijn er 3 soorten overeenkomsten.

  1. De Algemene overeenkomst wordt opgesteld door externe partijen en de Belastingdienst en beschrijft nagenoeg alle arbeidsrelaties waarbij geen sprake is van een dienstverband.
  2. De Voorbeeldovereenkomst  voor bedrijfstakken en beroepsgroepen is bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van een bepaalde branche werkt.
  3. De Individuele overeenkomst wordt opgesteld door individuele opdrachtgevers en kan ter goedkeuring aan de Belastingdienst worden voorgelegd.

Nu al kritiek op de nieuwe wet!

De nieuwe wet is nog niet ingevoerd of er is al kritiek van diverse partijen. Allereerst vrezen de vakbonden dat de nieuwe wet voor meer in plaats van minder regeldruk zorgt. Bovendien vindt CNV dat de nieuwe overeenkomsten niet te makkelijk moeten worden goedgekeurd en vrezen zij dat de Belastingdienst niet in staat is om adequate controles uit te voeren. Hierdoor zouden nieuwe schijnconstructies kunnen worden gecreëerd.

Dat met het afschaffen van de VAR naar meer zekerheid en duidelijkheid voor de ZZP’er wordt gestreefd is in mijn ogen een goede ontwikkeling. Of de nieuwe Wet DBA hiervoor gaat zorgen durf ik niet te zeggen. Zorg er in ieder geval voor dat je goed geïnformeerd wordt, zo kom je niet voor verrassingen te staan.