Door je Informer administratie te koppelen met je Dropbox account via de App Store van Informer, komt iedere inkomende factuur ook direct hierin te staan. Op die manier raak je deze documenten nooit kwijt, ook niet als je bijvoorbeeld besluit om op te zeggen bij Informer.