Factuur Voorbeeld met alle eisen van de Belastingdienst2017-12-28T14:54:20+00:00

Factuur voorbeeld voor ondernemers

Bekijk het factuur voorbeeld en check de 12 factuureisen van de Belastingdienst!

cartoon factuur

Wat is een factuur?

Een factuur is een overzicht van de betalingsverplichting van de kopende partij aan de verkopende partij. Op een factuur is onder andere te zien welke producten of diensten zijn geleverd en welke prijs hiervoor moet worden betaald.

De Belastingdienst heeft voor ondernemers een aantal eisen gesteld aan elementen die op een factuur moeten staan. Op deze pagina vindt je een factuur voorbeeld met alle eisen waaraan je facturen moeten voldoen.

factuur voorbeeld met factuureisen

Adres van de klant

Natuurlijk moet het duidelijk zijn aan wie je een factuur stuurt. Het adres van de klant moet je daarom ook duidelijk vermelden.

Jouw adres

Naast de adresgegevens van jouw klant wil de Belastingdienst ook duidelijk zien wie, en namens welk bedrijf, de factuur heeft verstuurd. Het is daarom ook erg belangrijk je eigen adres op de factuur te vermelden.

Uniek volgnummer

Iedere factuur in de boekhouding moet een uniek volgnummer (factuurnummer) hebben. In het factuur voorbeeld zie je dat ook een jaartal wordt gebruikt in het volgnummer. Dit is niet verplicht, maar kan wel zorgen voor een meer overzichtelijke administratie.

Datum van levering

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de levering van de producten of diensten in een andere periode valt dan de factuurdatum. Dit kan bijvoorbeeld bij een betaling vooraf of achteraf. Om toch goed te kunnen achterhalen in welke periode de producten of diensten zijn geleverd, is het belangrijk om ook de datum van levering te vermelden. Op het factuur voorbeeld kun je goed zien dat de datum van de levering is vermeld op de factuurregels.

BTW nummer

Het is erg belangrijk om je eigen BTW nummer op de factuur te vermelden. Als ondernemer ben je doorgaans namelijk verplicht om een gedegen (BTW) administratie te voeren.

KvK nummer

Ieder bedrijf, of iedere persoon die zich als bedrijf wil gedragen, schrijft zich in Nederland in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is dan ook verplicht om dit nummer op je verkoopfacturen te vermelden.

Factuurdatum

Om vast te stellen op welk moment de factuur is verstuurd, ben je als ondernemer verplicht om naast het factuurnummer ook de factuurdatum te plaatsen. Op die manier is altijd duidelijk bij welke periode de door jou geleverde prestatie hoort.

BTW Tarief

Producten en diensten kunnen een verschillend BTW tarief hebben. Zo wordt over veel voedingsmiddelen 6% BTW en over veel luxe-producten 21% BTW gerekend. Het is verplicht om alle gebruikte BTW tarieven duidelijk en gesplitst op de factuur te vermelden. Zo zie je in het factuur voorbeeld duidelijk dat er twee BTW tarieven op één verkoopfactuur zijn gebruikt.

Overzicht van de producten of diensten

Op de factuur moet duidelijk vermeld staan welke producten of diensten zijn geleverd. Een factuur is als het ware de samenvatting van een transactie tussen twee partijen.

Prijs van de producten of diensten

Ieder product of iedere dienst heeft een bepaalde verkoopprijs. Dit is de prijs die de verkopende partij afspreekt met de kopende partij. Uiteraard wordt deze prijs nauwkeurig vastgelegd op de verkoopfactuur zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan.

Aantal/ hoeveelheid

Natuurlijk is het ook noodzakelijk om op de factuur te vermelden hoe veel of hoe vaak de product of dienst is geleverd. In het factuur voorbeeld is hiervoor zelfs een aparte kolom opgenomen.

BTW bedrag

Aangezien er verschillende BTW tarieven zijn, zijn er natuurlijk ook verschillende BTW bedragen. Deze bedragen dienen ook afzonderlijk op de facturen vermeld te worden. Op het factuur voorbeeld zie je duidelijk de BTW bedragen bij de BTW percentages staan.

factuur voorbeeld met qr code

Voldoe aan alle eisen

Met InformerOnline voldoe je aan de 12 factuureisen van de Belastingdienst en ben je UBL Ready.

Alles over de eisen van de Belastingdienst

Webinar

Neem een rondleiding door InformerOnline en ontdek alle functies. Stel bovendien direct al je vragen!

Naar de webinars!

Boekhouden voor Beginners

Check de mini cursus boekhouden. Hier zul je zien dat boekhouden helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.

Naar de mini cursus
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, ga je akkoord met deze cookies. OKE