Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. Realtime boekhouden
  4. Betalingen verwerken met Bunq

Betalingen verwerken met Bunq

Met bunq is het mogelijk om betalingen goed te keuren in de bunq app. Hoe dit werkt, wordt in dit help item uitgelegd.

Kies links in het menu voor ‘Uitgaven’ en vink de factuur/facturen aan die je wilt betalen.

In bovenstaand voorbeeld gaan we alleen factuur 456436 betalen.

Na de factuur aangevinkt te hebben, kies je voor de knop ‘Betaalbatch’

Het volgend venster zal verschijnen op uw scherm.

Heb je meerdere rekeningen, zorg je dat de bunq rekening is geselecteerd. Zoals je ziet, staat er bij Betaalmethode ‘Direct via de bunq app’
Na geklikt te hebben op Ga verder komt het venster zoals hieronder in beeld.

De betaling is inmiddels door Informer klaargezet in de bunq app.

Wanneer nu op het groene vinkje wordt gedrukt, zal de betaling worden voltooid.

Was this article helpful to you? Yes No