Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. Herinneringen
  4. Herinnering versturen via SnellerBetaald

Herinnering versturen via SnellerBetaald

Als de verkoopfacturen de vervaldatum hebben bereikt, worden deze facturen beschikbaar voor het versturen van herinneringen en aanmaningen. In InformerOnline heet deze functie SnellerBetaald™. Deze functie vindt je links in het menu boven Relaties. Het venster van SnellerBetaald™ zal nu worden geopend.

Binnen InformerOnline wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende fases:

– Fase 1: Vervallen; In deze fase komen verkoopfacturen te staan die de vervaldatum hebben bereikt en dus de status ‘Vervallen’ hebben. Standaard kun je 2 dagen na de vervaldatum een herinnering sturen. Na het versturen van de herinnering zal de factuur terecht komen in fase 2.
– Fase 2: Herinnering; In deze fase vindt je de facturen waar je inmiddels een herinnering van hebt gestuurd. Standaard kun je, als de factuur nog niet is betaald, een week na het versturen van de herinnering kiezen voor het versturen van een aanmaning. Na het versturen van de aanmaning zal de factuur terecht komen in fase 3.
– Fase 3: Aanmaning; In deze fase vindt je de facturen waar je inmiddels een aanmaning van hebt gestuurd. Standaard kun je, als de factuur nog niet is betaald, 14 dagen na het versturen van de aanmaning kiezen voor het versturen van een pre-incasso. Dit is de laatste fase voordat de factuur wordt doorgestuurd naar het incassobureau. De incassokosten worden voor je volgens de wettelijk regelgeving alvast berekend (met een minimum van € 40,-) en met de laatste aanmaning als indicatie meegestuurd mocht het tot incasso komen. Bovendien wordt de pre-incasso aanmaning niet alleen per e-mail, maar ook door ons per post en per sms verstuurd. Voor de pre-incasso aanmaning betaalt u € 2,50 per factuur wanneer u van deze ondersteunende dienst gebruik wenst te maken.
– Fase 4: Payt Online Incasso; Na het vervallen van de pre-incasso, is het advies om gebruik te maken van de Payt incasso service. Ervaring leert dat de kans op betaling na 60 dagen immers halveert! . Je selecteert de facturen en vervolgens worden deze doorgestuurd naar Payt Online Incasso. Informer rekent hiervoor € 20,- per factuur, ongeacht de hoogte van het te incasseren bedrag. Met de minimale wettelijke incassokosten die je kunt doorberekenen wordt deze vergoeding ruim gedekt. De vervolg stappen in deze stap kun je online managen in de portal van Payt waar je automatisch in doorverwezen wordt.

Fase 1 en fase 2
Onderaan de pagina vindt je Fase 1. Zoals eerder gemeld komen verkoopfacturen die de vervaldatum hebben bereikt hier te staan. Je kunt standaard 2 dagen na de vervaldatum een herinnering versturen. Indien gewenst kun je het aantal dagen aanpassen via Instellingen -> Aanmaningen. Daar kun je ook direct de lay-out van de mail aanpassen.

Zoals je in bovenstaand voorbeeld kunt zien staan er 2 vervallen verkoopfacturen in fase 1, toevallig allebei van KPN Telecom. Eén factuur is inmiddels al 2 dagen (of meer) vervallen, de andere factuur nog niet. Rechts kunt u via ‘Verstuur herinnering’ de herinneringsmail versturen. Als er meerdere facturen vervallen zijn van één relatie, dan zullen alle vervallen facturen van deze relatie worden meegenomen in de herinneringsmail.
Wanneer je direct van alle vervallen facturen een herinnering wilt versturen, kies je voor ‘Verstuur alles’.
Naast ‘Verstuur herinnering’ ziet je de status van de factuur staan. Wanneer je met de cursor op de status gaat staan krijg je meer informatie over de betreffende factuur.

Fase 3: Aanmaning

Wanneer een factuur in fase 3: Aanmaning staat, sta je op het punt om een pre incasso te versturen. Dit kan standaard een week na het versturen van de aanmaning. Zoals eerder uitgelegd zal er, met het versturen van de pre incasso mail, een brief per post en een sms worden verstuurd naar de klant. Voor het versturen van de pre incasso zul je netjes een melding krijgen dat aan de actie extra kosten zitten verbonden.

Fase 4: Pre incasso
Facturen die in fase 4: Pre incasso staan, zijn na 14 dagen gereed om door te sturen naar Payt Online Incasso. Dit is een online incassobureau waar InformerOnline nauw mee samenwerkt. Indien je hiervan gebruikt gaat maken worden de incassokosten volgens de wettelijke regelgeving berekend (met een minum van €40,-).

Fase 5: Payt Online Incasso
De facturen aanwezig in fase 5: Payt Online Incasso zijn doorgestuurd naar Payt. Zij zullen de openstaande factuur gaan incasseren, zodat je alsnog uw geld krijgt.

Was this article helpful to you? Yes 1 No