///Verkoopinstellingen aanpassen

Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. Factureren
  4. Verkoopinstellingen aanpassen

Verkoopinstellingen aanpassen

Naast het kunnen wijzigen van je factuurnummer kun je bij de verkoopinstellingen nog meer instellen.

Bij het deel over de offertes, kan je bij “Vervaldagen offerte” aangeven na hoeveel dagen een offerte komt te vervallen. De vervaldatum wordt op de offerte berekend en weergegeven aan de hand van de ingestelde offertedatum.

Naast het instellen van de documentnummering, kunnen er bij de verkoopinstellingen nog een aantal instellingen worden aangepast. Aan een factuur kan bijvoorbeeld een extra kolom worden toegevoegd waarin de gebruikte BTW percentage per factuurregel wordt weergegeven. Dit is handig wanneer je producten aanbiedt waarvoor verschillende BTW-tarieven gelden. Hierdoor blijft per factuurregel inzichtelijk welk tarief voor het product wordt gehanteerd. Om de kolom weer te geven, zet je de schakelaar aan achter “Toon BTW kolom op factuur”.

Zo kan je ook bij “Standaard inclusief BTW” aangeven of de bedragen op de documenten standaard inclusief BTW getoond moeten worden. Dit is handig wanneer je voornamelijk met particuliere klanten te maken hebt. Doe je voornamelijk zaken met bedrijven, dan kan je deze optie uit laten staan.

Bij “Toon korting in totalen” kan je aangeven hoe de kortingen op de facturen getoond moeten worden en bij “Periodieke nul factuur” geef je aan of periodieke facturen met een nulbedrag wel of niet worden verstuurd.

Eigenlijk is het gewoon een beetje ‘spelen’ met de instellingen om te kijken wat het best bij jou past. Zodra de instellingen goed staan, klik je op “Opslaan”.

Was this article helpful to you? Yes No 1