Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. Boekhouding
  4. Verdichtingen

Verdichtingen

Verdichtingen worden gebruikt om het grootboek in te delen en bedragen van grootboekrekeningen in de balans en winst-en-verliesrekening te salderen.

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Verdichtingen. Het venster met de Verdichtingen zal worden geopend.

In de lijst staan de verdichtingen die standaard al voor jou zijn aangemaakt en aan grootboekrekeningen zijn gekoppeld. Het programma ondersteunt drie niveaus verdichtingen. 
Bij het aanmaken van standaardverdichtingen is daarmee al rekening gehouden: de codering van de verdichtingen bestaat uit 1, 2 of 3 nummers. Zo is 1 Activa een verdichting van het hoogste niveau. 11 Vaste activa en 12 Voorraden en onderhanden werk zijn verdichtingen die daar weer onder vallen. 
Beide verdichtingen zijn verder weer onderverdeeld in verdichtingen van het laagste niveau. 11 Vaste activa bestaat bijvoorbeeld uit 110 Immateriële vaste activa, 111 Materiële vaste activa. 

Mocht je een andere indeling wensen, dan kun je de gegevens van de bestaande verdichtingen altijd naar eigen inzicht aanpassen, en verdichtingen toevoegen via “Nieuw” en verwijderen via het prullenbakje.

Was this article helpful to you? Yes No