Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. Boekhouding
  4. Categorie/Grootboekrekening toevoegen

Categorie/Grootboekrekening toevoegen

Standaard zit er een ruime keuze aan grootboekrekeningen (ook wel categorieën genoemd) in InformerOnline. Toch kan het voorkomen dat er een rekening, die je graag zou gebruiken, ontbreekt.
Deze categorie kun je gemakkelijk zelf toevoegen. Ga hiervoor links in het menu naar Instellingen > Categorieën. Gebruik je de boekhoudkundige termen dan zal Categorieën vervangen zijn voor Grootboekrekeningen.

In het scherm wat verschijnt zie je alle aangemaakte, bestaande categorieën. Kies voor ‘Nieuw’ als je een nieuwe categorie wilt toevoegen. Het venster voor het invoeren zal worden geopend.

Voer in het veld nummer het nummer van de categorie in; dit nummer moet uniek zijn.
Voer in het veld omschrijving een duidelijke naam van de categorie in.
In het veld type geef je aan of het gaat om een:
– Omzetrekening; categorie voor alle inkomensten/omzet, bijvoorbeeld 8000 (omzet hoge BTW)
– Kostenrekening; categorie voor alle uitgaven/kosten, bijvoorbeeld 5000 (Inkoop)
– Balansrekening; categorie voor het vastleggen van bezittingen of schulden, bijvoorbeeld 120 (Inventaris).
In het veld rekeningtype geef je aan wat voor rekeningtype het is:
– Debiteurenrekening; registreren van verkoopfacturen en de betaling ervan: schakel de optie Debiteurenrekening in waardoor niet rechtstreeks op de grootboekrekening kan worden geboekt, maar alleen via een dagboek of telebankieren
– Crediteurenrekening; registreren van inkoopfacturen en de betaling ervan: schakel de optie Crediteurenrekening in waardoor niet rechtstreeks op de grootboekrekening kan worden geboekt, maar alleen via een dagboek of telebankieren
– BTW rekening; vastleggen van te vorderen of te betalen btw-bedragen: schakel de optie BTW rekening in waadoor de bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden meegenomen in de btw-overzichten
– Kosten/inkoop/omzet rekening; meetellen bij de omzet, gemaakte kosten of inkoopprijs van artikelen: schakel de optie Kosten/inkoop/omzet rekening in. De bedragen worden vervolgens gebruikt in de omzetoverzichten van debiteuren en crediteuren, het ICL-overzicht, het ICV-overzicht en de btw-overzichten
– Gewone rekening; geen van het bovenstaande: schakel de optie Gewone rekening in.
In de velden verdichting niveau (1,2,3) kun je desgewenst de categorie ordenen in verdichting niveau’s.
In het veld budget per jaar kun je een vrijgegeven budget opgeven.
Maak je gebruik van de InformerOnline app, kun je ervoor kiezen om een categorie in de app beschikbaar te stellen. Meer informatie vindt je hier.
Wil je een categorie niet meer gebruiken, kun je ervoor kiezen om een vinkje te zetten bij Rekening blokkeren. De betreffende categorie zal dan niet meer beschikbaar zijn in InformerOnline.
Klik op ‘Opslaan‘ om de zojuist aangemaakte categorie op te slaan.

Was this article helpful to you? Yes No