Helpdesk

  1. Home
  2. Helpdesk
  3. App Store
  4. Facturen accorderen

Facturen accorderen

Binnen InformerOnline is het mogelijk om inkoopfacturen te accorderen voordat de betaling van de factuur plaats mag vinden. Hiervoor dient de module ‘Facturen accorderen’ geactiveerd te worden.
Ga hiervoor naar Instellingen -> App store. Het activeren van deze module kost €5,- per maand extra.

Nadat deze module is geactiveerd, kunnen de inkoopfacturen worden geaccordeerd. Alle bestaande inkoopfacturen staan automatisch al op geaccordeerd.
Bij het verwerken/inboeken van een inkoopfactuur komt rechts in het blokje een optie ‘Accorderen’ bij.

Hier kan een medewerker worden opgegeven wie de inkoopfactuur moet accorderen. Klik op de balk ‘Selecteer medewerker’ en de gebruikers aangemaakt via Instellingen -> Gebruikers zullen beschikbaar komen. In onderstaand voorbeeld is medewerker Jorrit geselecteerd.

Nadat de inkoopfactuur is opgeslagen, zal op het dashboard van de geselecteerde medewerker een taak zijn toegevoegd. In dit geval de taak ‘inkoopfactuur goedkeuren.

Door te klikken op deze taak wordt de medewerker doorgestuurd naar de betreffende inkoopfactuur. Rechts in het blokje kan de medewerker de factuur accorderen. Eventueel kan er een opmerking worden toegevoegd.

Na akkoord (of niet) komt er onder de opmerking te staan wie de factuur heeft geaccordeerd of juist niet.

Is de factuur geaccordeerd door alle opgegeven medewerkers, dan zal in de lijst met alle inkoopfacturen een vinkje staan. Staat er geen vinkje, dan is de factuur nog niet door iedereen geaccordeerd.
Staat er een uitroepteken, betekend het dat de factuur nog geaccordeerd moet worden door de ingelogde medewerker.

Was this article helpful to you? Yes No