Wat zijn Debiteuren?
Wat zijn Debiteuren?2018-07-16T10:27:20+00:00

Wat zijn Debiteuren?

Debiteuren zijn partijen die van jou een factuur hebben ontvangen voor een bepaald product of een bepaalde dienst. Het gaat hier dus eigenlijk over jouw klanten.

In de praktijk bedoelen we met deze term vaak alle openstaande facturen. In sommige gevallen moeten klanten hierbij een herinnering of aanmaning krijgen. Alle acties die je als ondernemer moet nemen om openstaande facturen alsnog betaald te krijgen noem je dan ook debiteurenbeheer.

Zoals je misschien wel weet staan alle bezittingen aan de linkerkant (activa) van de balans. In het geval van Debiteuren hebben de klanten als het ware een schuld aan jou. In de boekhoudwereld worden partijen die een schuld aan jou hebben gezien als een bezitting. De debiteuren vind je dan ook terug aan de linkerkant (activa) van de balans.

Leveranciers van wie jij de factuur nog moet betalen heten geen debiteuren, maar crediteuren.