Wat zijn Debiteuren?

Debiteuren zijn partijen die van jou een factuur ontvangen voor een bepaald product of een bepaalde dienst. Het gaat hier dus eigenlijk over jouw klanten of opdrachtgevers. In de praktijk bedoelen we met deze term vaak alle openstaande facturen. Als een klant niet betaalt kunnen ze een herinnering of aanmaning krijgen.

Hier lees je hoe je debiteuren beheert. 

Hoe voorkom je te veel debiteuren?

Het is erg belangrijk om je debiteuren duidelijke betalingsvoorwaarden of betalingscondities te geven. Deze zorgen ervoor dat je verschillende potentiële problemen en onduidelijkheden voorkomt. Voorbeelden van betalingsvoorwaarden zijn de uiterste betaaldatum of de methode waarop een klant moet betalen. Ook condities over bijvoorbeeld een incassoproces behoren hiertoe.

Wat als klanten het niet eens zijn met de voorwaarden?

Het is natuurlijk mogelijk dat een aantal klanten het niet eens is met de voorwaarden. In dat geval is het belangrijk met elkaar te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Blijft de betaling toch uit? Dan kun je overgaan tot verdere stappen. Te beginnen met een herinnering en aanmaning. Vervolgens zou je een incassoprocedure kunnen starten. Hoewel dit de relatie met de klant niet ten goede komt. Daarom is het uiteindelijk het beste voor iedereen als alle voorwaarden duidelijk zijn er netjes betaald wordt.

Verschil tussen debiteuren en crediteuren

Zoals je misschien wel weet staan alle bezittingen aan de linkerkant (activa) van de balans. In het geval van Debiteuren hebben de klanten als het ware een schuld aan jou. In de boekhoudwereld zien we partijen die een schuld aan jou hebben als een bezitting. De debiteuren vind je dan ook terug aan de linkerkant (activa) van de balans.

Op het moment dat een debiteur jou betaalt gaat de debiteuren post op de balans omlaag. De balans blijft in evenwicht omdat een post binnen de liquide middelen dan omhoog gaat. Je verdient immers geld. De liquide middelen staan ook aan de linkerkant van de balans.

Mensen waarvan jij nog een factuur moet betalen noem je crediteuren. Deze vind je aan de rechterkant van de boekhoudbalans. Op het moment dat je deze afbetaald daalt de post “crediteuren” op de rechterkant, en dalen de liquide middelen op de linkerkant. Ook hier behoud je dan het evenwicht.

Alles in de gaten houden via debiteurenbeheer

In het online boekhoudprogramma kun je de debiteuren terugvinden via de balans. Deze wordt constant geüpdatet naarmate jij verkoopfacturen verstuurt. Op die manier heb je altijd een mooi overzicht.

Ontdek hier hoe het debiteurenbeheer in zijn werk gaat via extra overzichten →

Debiteuren vind je terug op de balans
Download de printversie

Deel dit artikel!