Wat zijn Activa?

In de boekhoudwereld worden alle bezittingen van het bedrijf activa genoemd. Zoals je misschien wel weet staan alle bezittingen aan de linkerkant van de balans. Daarom noemt men deze linkerkant ook wel de activa kant.

De activa worden onderverdeeld in twee groepen; de vaste- en de vlottende activa.

Vaste Activa

De Vaste activa zijn alle bezittingen van het bedrijf die langer dan één jaar gebruikt worden. Het zijn dus geen bezittingen die je in je bezit hebt om later te verkopen, zoals voorraden. Je verdeelt deze ook weer in verschillende groepen.

Immateriële Vaste Activa

De term immaterieel geeft al aan waar we bij deze groep aan moeten denken. Het gaat hier om bezittingen die je niet kunt aanraken, zoals bijvoorbeeld een patent. Je kunt een patent niet aanraken, maar het patent heeft wel degelijk een belangrijke waarde voor een bedrijf. Andere voorbeelden van immateriële vaste activa zijn ook wel octrooien en goodwill.

Materiële Vaste Activa

In tegenstelling tot de immateriële vaste activa kun je de materiële vaste activa wél aanraken. Het bedrijfsgebouw, de machines, maar ook alle computers en ICT apparaten zijn voorbeelden van deze groep.

Financiële Vaste Activa

Ondanks de term financieel moet je bij deze groep niet denken aan het geld dat het bedrijf in kas of op de bank heeft staan. Deze horen namelijk bij de liquide middelenBij Financiële Vaste Activa horen bijvoorbeeld de leningen die het bedrijf zelf heeft uitstaan. Dus iemand heeft geld geleend en een schuld aan het bedrijf.

Vlottende Activa

In tegenstelling tot de vaste activa staan de vlottende activa korter dan één jaar op de balans. Anders gezegd, van deze bezittingen gaan we uit dat ze binnen een jaar worden omgezet in geld. Belangrijke voorbeelden van bezittingen die tot deze groep behoren zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Activa in InformerOnline

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je de activa terugvinden op de balans. De balans kun je vinden onder het kopje ‘Overzichten’.

Vaste Activa op de balans

Download de printversie

Deel dit artikel! 

  • Hoe nuttig vond je deze informatie?
    [gdrts_stars_rating item_id='10' alignment='left' style_size='25' font_color_empty='#cecece' font_color_current='#173a89' font_color_active='#93c13b']