Wat zijn Activa?
Wat zijn Activa?2018-07-16T08:53:47+00:00

Wat zijn Activa?

In de boekhoudwereld worden met activa alle bezittingen van een bedrijf bedoeld. Zoals je misschien wel weet staan alle bezittingen aan de linkerkant van de balans. Deze linkerkant wordt daarom ook wel de activa kant genoemd.

De activa worden onderverdeeld in twee groepen; de vaste activa en de vlottende activa.

Vaste Activa

Vaste activa zijn alle bezittingen van het bedrijf die langer dan één jaar gebruikt worden. Het zijn dus geen bezittingen die je in je bezit hebt om later te verkopen, zoals voorraden. De Vaste Activa worden ook weer onderverdeeld in een aantal groepen.

Immateriële Vaste Activa

De term immaterieel geeft al aan waar we bij deze groep aan moeten denken. Het gaat hier om activa die je niet kunt aanraken, zoals bijvoorbeeld een patent. Je kunt een patent niet aanraken, maar het patent heeft wel degelijk een belangrijke waarde voor een bedrijf. Andere voorbeelden van immateriële vaste activa zijn octrooien en goodwill.

Materiële Vaste Activa

In tegenstelling tot de immateriële vaste activa kun je de materiële vaste activa wél aanraken. Het bedrijfsgebouw, de machines, maar ook alle computers en ICT apparaten zijn voorbeelden van deze groep activa.

Financiële Vaste Activa

Ondanks de term financieel moet je bij deze groep niet denken aan het geld dat het bedrijf in kas of op de bank heeft staan. Deze horen namelijk bij de liquide middelenBij deze groep horen bijvoorbeeld de leningen die het bedrijf zelf heeft uitstaan. Dus iemand heeft geld geleend en een schuld aan het bedrijf.

Vlottende Activa

In tegenstelling tot de vaste activa staan de vlottende activa korter dan één jaar op de balans. Anders gezegd, van deze bezittingen gaan we uit dat ze binnen een jaar worden omgezet in geld. Belangrijke voorbeelden van bezittingen die tot deze groep behoren zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, ga je akkoord met deze cookies. OKE