Wat is de Startersaftrek 2022?

De startersaftrek is een aftrekpost voor startende ondernemers. Hierbij gaat het standaard om €2.123 waarmee je je belastbaar inkomen verlaagt, en je zelfstandigenaftrek verhoogt. Met de startersaftrek betaal je dus eigenlijk gewoon minder belasting over je winst.

Waar moet ik aan voldoen?

Om aanspraak te maken op de startersaftrek moet je van de Belastingdienst aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste drie eisen zijn:

  • Je bent ondernemer voor de belasting;
  • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar;
  • Aan het begin van het jaar had je de AOW leeftijd nog niet bereikt.

Ondernemer voor belasting ben je als je voldoet aan de volgende vragenlijst.

Voorwaarden voor de startersaftrek

Naast de bovenstaande vereisten zijn er ook wat voorwaarden om de startersaftrek te krijgen. Je mag in de afgelopen 5 jaar namelijk maximaal 4x ondernemer voor de belasting zijn geweest. Anders ben je natuurlijk geen starter meer. Bovendien mag je in 5 jaar maximaal 3x zelfstandigenaftrek krijgen. Tenslotte mag er in de afgelopen 5 jaar geen sprake zijn geweest van ‘geruisloze terugkeer uit een bv’. Dit betekent dat je een bv hebt omgezet in een eenmanszaak zonder afrekening. Hierbij worden dus je activa en passiva gewoon overgezet naar een eenmanszaak.

Hoe hoog is de startersaftrek in 2021?

De startersaftrek is in 2022 even hoog als in de afgelopen jaren; €2.123. Dit bedrag is onderdeel van de zelfstandigenaftrek die in 2022 € 6.310 bedraagt. Het komt nauwelijks voor dat het bedrag van de startersaftrek verandert. In 2021 was de zelfstandigenaftrek €6.670.

Winst bijhouden in InformerOnline

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je door middel van verschillende overzichten als de balans en de winst- en verliesrekening je financiën bijhouden. Hiervoor hoef je dankzij de robots in Informer weinig te doen. Zo houd jij dus makkelijk bij hoeveel winst je hebt gemaakt, zodat ook de inkomstenbelasting meteen overzichtelijk is voor jezelf!

Startersaftrek 2021 toepassen in InformerOnline
Download de printversie

Deel dit artikel!