Wat is een Rekeningschema?

Een rekeningschema is een verzameling van grootboekrekeningen in een boekhouding. Om chaos in de administratie te voorkomen worden alle kosten, inkomsten en overige boekingen netjes aan een rekening (categorie) gekoppeld. Alle grootboekrekeningen (categorieën) samen vormen vervolgens het rekeningschema.

Balans en Winst- en Verliesrekening

De categorieën uit het rekeningschema kom je in principe allemaal tegen op de balans óf op de winst- en verliesrekening.

Op de Balans  staan alle bezittingen en schulden van het bedrijf. Zo vind je daar een overzicht van alle computers, machines, maar ook de voorraad en het geld op de bankrekeningen. Als je in het rekeningschema dus iets koppelt aan een balansrekening, dan vind je de boeking terug op de balans.

De Winst- en Verliesrekening laat zien wat er gedurende een periode, meestal een jaar, allemaal binnen het bedrijf gebeurd is. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en kosten. Zoals de naam al doet vermoeden resulteert het saldo van deze rekening in een winst of een verlies.

Categorieën in plaats van grootboekrekeningen

De term grootboekrekening is eigenlijk een beetje van vroeger. Alle rekeningen samen vormen het grootboek en vroeger waren dit ook echt aparte fysieke boeken. Met een online boekhouding werkt het allemaal een beetje anders, en daarom spreken we bij InformerOnline niet van grootboekrekeningen, maar van categorieën. Zo is het voor een ondernemer logischer te verklaren dat hij zijn kosten aan een categorie koppelt, dan dat hij aan het boeken is op een grootboekrekening. In principe is het precies hetzelfde.

Rekeningschema in InformerOnline

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je het rekeningschema vinden onder de ‘stamgegevens’ en vervolgens de ‘categorieën’. Dus zoals in de vorige paragraaf beschreven, wij spreken van categorieën in plaats van grootboekrekeningen. Zoals je kunt zien op de onderstaande afbeelding, komt het exact op hetzelfde neer.

Rekeningschema InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!