Wat is de Quick Ratio?

Quick Ratio is een kengetal in de boekhoudwereld dat iets zegt over de liquiditeit. Of te wel of je als ondernemer aan je korte termijn verplichtingen kunt voldoen uit de vlottende activa.  Je zou dus denken dat dit hetzelfde is als de Current Ratio. Maar dit is niet het geval. Bij quick houd je namelijk geen rekening met de voorraden.

Waarom Quick Ratio?

Zowel de Quick- als de Current ratio laten de liquiditeit van een bedrijf zien. Daarom verschilt het per bedrijf welke je gebruikt. De Quick is handig voor bedrijven die hun producten niet snel verkopen. Een voorbeeld is een meubelmaker. Die hebben namelijk bepaalde meubels soms maanden op voorraad. Dat betekent dus dat de voorraad niet snel wordt omgezet in geld. Daarom is het beter om de voorraad niet tot liquide middelen te rekenen.

De berekening

De vlottende activa zijn de activa waarvan verwacht wordt dat deze binnen 1 jaar (korte termijn) worden omgezet in geld. Het kort vreemd vermogen zijn alle externe financieringen met een looptijd korter dan 1 jaar.

De formule van de Quick Ratio ziet er dan als volgt uit:

Vlottende activa- voorraden / kort vreemd vermogen

Berekening Quick Ratio

Quick Ratio Berekenen

In dit geval is het dus 10.941,30 – 1.876,50/6.288,64= 1,44.

Deze cijfers kun je vinden uit het online boekhoudprogramma van InformerOnline. Hier kun je handmatig je Quick Ratio berekenen. Eerst moet je dan wel de Vlottende Activa, Voorraden en het Vreemd Vermogen Kort uit de balans halen.

Wanneer heb je een “gezonde waarde”?

Een gezonde waarde van de Quick Ratio ligt boven de 1. Aan de andere is het ook niet goed als er een te hoog getal uit komt. Er zijn dan namelijk relatief veel liquide middelen waar het bedrijf niets mee doet.

Download de printversie

Deel dit artikel!