Wat is een Kapitaalrekening?

De kapitaalrekening is de rekening met daarop het ingebrachte geld waarmee de onderneming van start is gegaan. Dit wordt aangevuld met stortingen op de bank. De kapitaalrekening staat ook wel bekend als de financiële rekening. Samen met de lopende rekening vormt die ook de betalingsbalans. Let op, de betalingsbalans is niet hetzelfde als de balans.

Wat staat er op de Kapitaalrekening?

De bedrijven die investeringen doen in het buitenland of in buitenlandse ondernemingen, kunnen dit op de kapitaalrekening terugvinden. Daarnaast verwerk je hierop ook geldstromen zoals aandelen en obligaties. Bovendien is er een rest post. Op de rest post vind je vergelijkbare geldstromen terug die niet onder de eerste of de tweede post vallen. Als het om de Kapitaalrekening van een heel land gaat, worden ook de reserves hierop verwerkt.

Verhogingen en verlagingen van de Kapitaalrekening

Het bedrag van de kapitaalrekening kan worden verhoogd met stortingen op de bankrekening van de onderneming. Als de ondernemer geld opneemt van die bankrekening, bijvoorbeeld een voorschot op zijn winstaandeel, dan komt dit in mindering op zijn kapitaal. De kapitaalrekening gaat ook omlaag wanneer de onderneming verlies maakt.

De ondernemer kan ook betalingen doen die alleen betrekking hebben op hem zelf. Dit noem je een onttrekking aan het vermogen van de onderneming. Die onttrekking verwerk je in de kapitaalrekening als een opname. Dat geldt ook als de ondernemer andere af of bijschrijvingen doet aan het vermogen van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn het privégebruik van een auto van de zaak of het gebruik van een bedrijfswoning.

Kapitaalrekening in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline heb je de mogelijkheid om op de grootboekrekening ” kapitaalrekening” te boeken. Hier kun je zelf de stortingen of opnames op boeken. Zo zie je precies wat er gebeurt op je Kapitaalrekening.

Kapitaalrekening toevoegen

Download de printversie

Deel dit artikel!