Wat is een Jaarrekening?

Een Jaarrekening is een financieel verslag dat ieder jaar wordt opgemaakt voor een onderneming. Het is eigenlijk een rapport over de (financiële) prestaties van het bedrijf in een bepaald jaar. Vaak doet het bestuur of management er nog een algemeen verslag van het jaar bij. Op die manier is de jaarrekening een compleet verslag van een afgelopen (boek)jaar.

Onderdelen van de jaarrekening

Een jaarrekening bevat tenminste een balans en winst-en verliesrekening. Naast deze twee overzichten maak je ook een toelichting. Op die manier kunnen ook mensen die niet dagelijks met het bedrijf in aanraking komen, het verslag goed lezen en begrijpen. Uiteraard sluiten de cijfers en toelichtingen uit de jaarrekening precies aan bij de getallen van de boekhouding. Daarmee is de jaarrekening eigenlijk een soort eindrapport van de boekhouding.

Vaak wordt de jaarrekening opgesteld door een financieel expert, zoals een accountant of boekhouder. Voor bedrijven die een B.V. of een N.V. zijn moet vaak een officiële accountantsverklaring over de jaarrekening worden gegeven. Op die manier wordt de kwaliteit van de jaarrekening en de cijfers gegarandeerd.

Uitleg jaarrekening

Moet je verplicht een jaarrekening opstellen?

Het insturen van de jaarrekening wordt ook wel deponeren genoemd. Je deponeert de jaarrekening niet bij de Belastingdienst, maar bij de Kamer van Koophandel. Daarom kun je bij de Kamer van Koophandel precies zien welke bedrijven verplicht zijn om een jaarrekening op te maken.

De volgende bedrijfsvormen zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren:

  • Besloten Vennootschap (B.V.).
  • Naamloze Vennootschap (N.V.).
  • Coöperatie.
  • Onderlinge waarborgmaatschappij.
  • V.O.F. of C.V. waarvan alle vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.
  • Vereniging of stichting met twee opeenvolgende boekjaren een omzet van €6 miljoen.
  • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moet deponeren.
  • Ondernemingen die onder de Wet Formeel Buitenlandse vennootschap vallen.
  • Organisatie in een aantal specifieke branches, waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

Wie hoeven geen jaarrekening te deponeren?

Overige bedrijfsvormen, waaronder eenmanszaken, hoeven vaak geen jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Toch is het aan te raden om de publicatieplicht te checken bij iemand die er verstand van heeft. Op die manier weet je zeker of jij wel of niet een jaarrekening moet opstellen en publiceren.

Hoe kun je een jaarrekening deponeren?

Tegenwoordig kun je de jaarrekening vrijwel alleen online en digitaal naar de Kamer van Koophandel sturen. Dit kan via de service Zelf Deponeren Jaarrekening of via speciale financiële software.

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je een auditfile downloaden, die je bij veel rapportagesoftware kunt inlezen. Vervolgens kun je vanuit deze programma’s de jaarrekening direct deponeren via SBR (Standard Business Reporting).  Natuurlijk kun je ook de benodigde overzichten genereren en hier vervolgens een toelichting op schrijven.

Download de printversie

Deel dit artikel!