Wat is het Factuurstelsel?
Wat is het Factuurstelsel?2018-07-16T11:03:46+00:00

Wat is het Factuurstelsel?

Het factuurstelsel is een manier waarop je administratie is ingericht. In het factuurstelsel worden de kosten en opbrengsten verwerkt in de periode waarop de facturen gemaakt zijn en niet op de datum dat de betaling wordt gedaan (kasstelsel). De meeste bedrijven in Nederland werken volgens het factuurstelsel, omdat het kasstelsel niet door alle bedrijven mag worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan om de twee stelsels door elkaar te gebruiken. Check daarom altijd bij een financieel expert of de Belastingdienst welke methode je moet gebruiken.

Werking van het Factuurstelsel

Het factuurstelsel gaat er vanuit dat de factuur verwerkt wordt op de factuurdatum. Als je bijvoorbeeld in december 2017 iets koopt en hiervan een inkoopfactuur ontvangt die je vervolgens pas in januari 2018 betaalt, dan verwerk je de kosten van deze inkoopfactuur volgens het factuurstelsel in de boekhouding van 2017, omdat de factuurdatum in 2017 ligt. Zo kan het ook voorkomen dat je goederen of diensten verkoopt en hiervan een verkoopfactuur verstuurd in 2017 en de betaling hiervan pas binnenkrijgt in 2018. Ook hier verwerk je deze opbrengsten volgens het factuurstelsel in de boekhouding van 2017, omdat de verstuurde verkoopfactuur ligt in 2017. Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten aan andere ondernemers leveren. In dat geval ben je namelijk verplicht om een factuur te sturen, zodat je ook het factuurstelsel moet toepassen.

Op alle ontvangen en verstuurde facturen zit vaak ook btw. De btw op deze ontvangen en verstuurde facturen geef je aan in de periode van de factuurdatum. Deze factuurdatum is namelijk leidend. Dat betekent dat je btw van inkoopfacturen kan terugvorderen en btw van verkoopfacturen moet afdragen nog vóór dat de betaling gedaan is.

Factuurstelsel in je online boekhoudprogramma

In het online boekhoudprogramma InformerOnline wordt standaard gebruik gemaakt van het factuurstelsel. Alle facturen die verwerkt worden worden direct aan de hand van de factuurdatum in de juiste periode verwerkt.

Zoals in onderstaand voorbeeld te zien is is de datum waarop de factuur verstuurd wordt 15-01-2018. Ook al zou de betaling van deze factuur pas 2018 plaatsvinden de opbrengsten van deze factuur zullen ten alle tijden worden geboekt in 2017.

Verkoopfactuur