Wat is Goodwill?

Goodwill is de extra waarde van een bedrijf ten opzichte van de werkelijke waarde van de activa en passiva. Als een bedrijf verkocht of overgenomen wordt, betaalt de kopende partij vaak iets meer dan de werkelijke waarde. Dit hogere bedrag is de goodwill.

Waarom Goodwill?

Goodwill is eigenlijk een gek fenomeen. Het laat zien dat iemand bij het kopen van een bedrijf bereid is om meer te betalen dan de werkelijke waarde op papier. Dit komt omdat een bedrijf in totaal veel meer is dan een optelling van alle bezittingen. Bij het overnemen van een bedrijf kijk je naar het Eigen vermogen, dus alle bezittingen minus de schulden.

Neem een bedrijf als Coca Cola of Apple. Stel je voor dat het eigen vermogen,  de werkelijke waarde,  €100 miljoen is.  Als het bedrijf wordt overgenomen zal de koper veel meer moeten betalen dan deze €100 miljoen. Dit komt omdat merken als Coca Cola en Apple bij alle consumenten in het hoofd zit. Deze consumenten kopen regelmatig deze producten en dus gaat goodwill ook een beetje over omzet in de toekomst. Een merk opbouwen duurt immers lang en kost heel veel geld.  Het merk van een bedrijf kan dus van heel grote waarde zijn. Deze waarde is niet altijd uit te drukken in geld en kan lastig in te schatten zijn. Het hebben van specifieke vaardigheden of kennis kan ook een drijfveer van goodwill zijn.

Toch zal een koper van het bedrijf meer moeten neertellen. Als de koper het bedrijf kan overnemen voor €150 miljoen is er dus een bedrag van (€150 miljoen – €100 miljoen) €50 miljoen aan goodwill. Dit bedrag kan in de boekhouding worden verwerkt, maar er moet wel aan bepaalde spelregels worden voldaan.

Uitleg goodwill

Ook al staat de naam van het merk er niet bij, vrijwel iedereen ter wereld zal weten welk merk er bij deze fles hoort en waar je het kunt kopen. Merkherkenning is daarmee een belangrijk onderdeel van goodwill.

Goodwill in je online boekhoudprogramma

In het online boekhoudprogramma InformerOnline vind je bij grotere bedrijven de categorie of grootboekrekening goodwill in het rekeningschema. Hierdoor kun je bedragen die als goodwill mogen worden bestempeld eenvoudig in je boekhouding verwerken.

Download de printversie

Deel dit artikel!