Wat is een Voorziening?
Wat is een Voorziening?2018-07-17T09:51:47+00:00

Wat is een Voorziening?

Een voorziening is eigenlijk een soort spaarpotje met geld dat je later voor een bepaald doel gaat gebruiken. Vaak kun je als ondernemer slechts een schatting maken van het bedrag en het tijdstip van het uit te geven bedrag voor de voorziening.

Voorziening voor een specifiek doel

Je kunt als ondernemer een voorziening maken voor verschillende doelen. Wat belangrijk is dat je een voorziening daadwerkelijk voor dat doel gebruikt. Als het doel van een voorziening komt te vervallen, mag je het geld van de voorziening niet ineens voor iets anders gebruiken. Dat moet je dan wel netjes verwerken…

Voorbeelden van doelen voor een voorziening zijn groot onderhoud van een bedrijfsgebouw of oninbare vorderingen. Als je een bedrijfsgebouw wilt opknappen of renoveren kun je hier een aparte categorie (grootboekrekening) voor maken waar je periodiek steeds een bedrag op boekt. Op die manier gebruik je de voorziening als het ware als een spaarrekening voor je bouwplannen. Oninbare vorderingen zijn facturen die uiteindelijk niet betaald worden door een klant. Er komt een moment dat je als ondernemer je ‘verlies’ neemt op deze facturen. Je kunt je hier alvast voor indekken door een voorziening te creëren.  De voorziening is dan een soort spaarpotje om een toekomstig verlies te compenseren.

Voorziening in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je gemakkelijk nieuwe categorieën toevoegen. Als je alle instellingen goed zet kun je op deze manier dus ook voorzieningen als categorie toevoegen. Op die manier kun je dus eenvoudig zelf spaarpotjes aanleggen voor toekomstige uitgaven of verliezen.

Voorziening in InformerOnline