Wat is de Quick Ratio?
Wat is de Quick Ratio?2018-07-17T09:08:35+00:00

Wat is de Quick Ratio?

De Quick Ratio is een kengetal in de boekhoudwereld dat iets kan zeggen over de liquiditeit, of te wel of je als ondernemer aan je korte termijn verplichtingen kunt voldoen. De Quick Ratio onderzoekt of alle korte termijn verplichtingen kunnen worden voldaan uit de vlottende activa kunnen worden betaald, maar houdt hier geen rekening met de voorraad.

De vlottende activa zijn de activa waarvan verwacht wordt dat deze binnen 1 jaar, en dus op korte termijn, omgezet kunnen worden in geld. Het kort vreemd vermogen zijn alle externe financieringen met een looptijd korter dan 1 jaar.

De formule van de Quick Ratio ziet er dan als volgt uit:

Vlottende activa- voorraden / kort vreemd vermogen

Wat is een goede Quick Ratio?

Een gezonde waarde van de Quick Ratio ligt boven de 1.

Aan de andere kant wordt een te hoge Quick Ratio ook niet als goed ervaren, omdat er dan relatief veel liquide middelen zijn waar niets mee gedaan wordt.