Wat is de Cashflow?

De cashflow wordt in het Nederlands vertaald als de kasstroom. Deze betekenis is eigenlijk net zo simpel als doeltreffend: de kasstromen zijn eigenlijk niets anders dan het in- en uitgaande verkeer aan liquide middelen, of te wel: geld!  Als jouw factuur betaald wordt ontvang je geld, en als jij een factuur van iemand anders betaalt gaat er geld je bedrijf uit.

Winst- en Verliesrekening

De cashflow kan soms een ander beeld dan de winst- en verliesrekening laten zien. Dat komt doordat facturen na het maken al meetellen voor de winst- en verliesrekening en pas een rol gaan spelen bij de cashflow op het moment dat er daadwerkelijk betaald is. Openstaande facturen spelen dus (nog) geen rol.

Voorbeeld

In een bepaalde maand verkoop je €1.000 aan spullen, waarvan €300 nog niet betaald is. In diezelfde maand maak je voor €1.200 aan kosten, waarvan je de helft nog niet betaald hebt.

De inkomende kasstroom is €700 (de andere €300 moet nog betaald worden).

De uitgaande kasstroom is €600 (de andere €600 moet je nog betalen).

De netto kasstroom of cashflow is €100 positief. Er is immers meer geld ontvangen, dan dat er het bedrijf uit ging.

Voor de Winst- en Verliesrekening maakt dat niet uit, hierbij worden openstaande in- en verkoopfacturen gewoon meegenomen. In ons voorbeeld is er dan ook een verlies van €200 (€1.000-€1.200).

Je kunt dus een positieve cashflow en een negatieve winst hebben, of andersom.

Voor wie is de cashflow belangrijk?

Allereerst is de cashflow enorm belangrijk voor de ondernemer. Een structureel negatieve cashflow kan tot betaalproblemen leiden, op een gegeven moment raakt je geld op. Goed inzicht en het verbeteren van de cashflow zijn daarom van levensbelang.

Bovendien kijken sommigen andere partijen ook naar de kasstroom, bijvoorbeeld kredietleveranciers. Zij willen immers weten of er aan het eind van de periode genoeg geld overblijft om het krediet af te lossen.

Informer CashFlowCheck

Om ondernemers een goed inzicht te bieden in de cashflow bevat het online boekhoudprogramma van InformerOnline een CashFlowCheck. Bij de CashFlowCheck wordt de cashflow op een visuele manier gepresenteerd. Daarnaast zie je in een oogopslag de ontwikkeling van de kasstroom door een jaar heen. Zo kunnen er maanden zijn met een zeer positieve kasstroom en maanden met een zeer negatieve kasstroom.

Als je als ondernemer van tevoren weet dat er maanden met een mindere cashflow aankomen, dan zou je je hier op voor kunnen bereiden. Eventuele betaalproblemen ben je dan voor en kun je pareren met bijvoorbeeld extra reserves.

cashflow check boekhouding
Download de printversie

Deel dit artikel!