Wat is de Balans?

De balans is eigenlijk niets anders dan een overzicht van alle bezittingen en schulden op een bepaald moment. Deze momentopname geeft je een duidelijk beeld over hoe het bedrijf er financieel voor staat en bestaat uit twee delen.

De twee zijdes van de Balans

Debetzijde

De linkerkant van de balans heet ook wel de debetzijde. Op de debetzijde zijn alle activa te vinden. Deze worden ook wel de bezittingen genoemd. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw auto van de zaak of het gebouw aan deze kant kunt vinden. Dat is allemaal onderdeel van vaste activa. Bovendien vind je aan deze kant ook de vlottende activa. Hieronder valt bijvoorbeeld je voorraad of debiteuren. Vandaar ook de naam “debetzijde”.

Creditzijde

De rechterkant noem je de creditzijde. Aan deze kant kun je het eigen vermogen vinden. Dit kun je zien als het bedrag dat de eigenaars zelf investeren in het bedrijf. Daarnaast hoort het vreemd vermogen aan deze kant van de balans. Je verdeelt het vreemd vermogen onder in kort- en lang. Onder lang valt bijvoorbeeld de lening van je pand. Het kort vreemd vermogen bestaat uit korte schulden zoals crediteuren. Vandaar de naam “creditzijde”. Deze twee posten aan de rechterkant noem je samen ook wel passiva.

Altijd in evenwicht

In principe zie je op de balans hoe je jouw bezittingen financiert. Daarom moeten de activa en passiva altijd met elkaar in evenwicht zijn. Daarmee zorg je ervoor dat je jouw financiën beter kunt verantwoorden. Het feit dat beide zijdes in balans moeten zijn verklaart meteen de naam!

De Balans in je online boekhoudprogramma

In het online boekhoudprogramma van InformerOnline kun je snel en eenvoudig je balans te zien krijgen. Zodra je jouw inkomens, uitgaven en verscheidene andere posten in het programma invult, maakt het programma automatisch een balans voor je aan. Deze kun je vinden onder het kopje ‘overzichten’.

De balans in InformerOnline

De balans in InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!