Wat is de Balans?

De balans is eigenlijk niets anders dan een overzicht van alle bezittingen en schulden op een bepaald moment. Deze momentopname geeft je een duidelijk beeld over hoe het bedrijf er financieel voor staat en bestaat uit twee delen.

Wil jij nog dieper ingaan op alle onderdelen die je terugvindt op de balans? Bekijk dan de pagina’s in het menu hiernaast!

De twee zijdes van de Balans

Debetzijde

De linkerkant heet ook wel de debetzijde. Op de debetzijde zijn alle activa te vinden. Deze worden ook wel de bezittingen genoemd. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw auto van de zaak, de waarde van het bedrijfsgebouw, of andere investeringen aan deze kant kunt vinden. Dat is allemaal onderdeel van de vaste activa. Bovendien vind je aan deze kant ook de vlottende activa. Hieronder valt bijvoorbeeld je voorraad of de debiteuren. Vandaar ook de naam “debetzijde”.

Creditzijde

De rechterkant noem je de creditzijde. Aan deze kant kun je het eigen vermogen vinden. Dit kun je zien als het bedrag dat de eigenaars zelf investeren in het bedrijf. Daarnaast hoort het vreemd vermogen aan deze kant van de balans. Je verdeelt het vreemd vermogen onder in kortlopende- en langlopende schulden. Onder lang valt bijvoorbeeld de lening van je pand. Het kort vreemd vermogen bestaat uit korte schulden zoals crediteuren. Vandaar de naam “creditzijde”. Deze twee posten aan de rechterkant noem je samen ook wel passiva.

Altijd in evenwicht

In principe zie je op de balans hoe je jouw bezittingen financiert. Daarom moeten de activa en passiva altijd met elkaar in evenwicht zijn. Daarmee zorg je ervoor dat je jouw financiën beter kunt verantwoorden. Het feit dat beide zijdes gebalanceerd moeten zijn verklaart meteen de naam!

Zo ziet de balans eruit

In het online boekhoudprogramma van InformerOnline kun je snel en eenvoudig je balans te zien krijgen onder het kopje overzichten. Deze ziet er uit zoals je kunt zien op de afbeelding hieronder.

Ontdek hier hoe je een balans opstelt →

Zo ziet de balans eruit
Download de printversie

Deel dit artikel!