Wat verandert er voor jou als ondernemer in 2022?

Wat verandert er voor jou als ondernemer in 2022?

2022 has arrived, en dat betekent naast een avondje feestvreugde ook dat er wat zaken gaan veranderen voor jou als ondernemer.  Zo gaat de zelfstandigenaftrek omlaag, komt er een kleine daling van de inkomstenbelasting en zijn er wat veranderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Benieuwd wat er allemaal gaat veranderen? Lees het in deze blog!

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

Als jij als ondernemer gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek, betekent dit dat je over een gedeelte van je winst geen belasting hoeft te betalen. Het bedrag dat je van je winst mag aftrekken wordt per 2022 verlaagd van €6.670 naar €6.310 en zal tot 2036 jaarlijks worden verlaagd.

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, heb je als ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je voldoet aan het urencriterium.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

2. Verhoging bijtelling nieuwe elektrische auto’s

De bijtelling is een percentage van de nieuwprijs van de auto, waarover je inkomstenbelasting betaalt. Per 2022 wordt de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verhoogd. Dit geldt voor ondernemers die tussen 2022 en 2024 een nieuwe elektrische auto van de zaak aanschaffen. De bijtelling wordt met 4% verhoogd en gaat van een percentage van 12% naar 16%. De nieuwprijs van de auto waarover je korting op de bijtelling krijgt is in 2022 €35.000. Dit betekent dat er tot en met de €35.000 een bijtelling van 16% geldt en voor het bedrag daarboven een standaard bijtelling van 22%.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

3. Kleine daling inkomstenbelasting

Per 2022 zal er een kleine daling van de inkomstenbelasting zijn! Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt namelijk van 37,1% naar 37,07%, waardoor alle inkomens onder de €69.398 0,03% minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Dit zal voor alle ondernemers onder de AOW-leeftijd gelden. Voor de AOW’ers daalt het tarief ook met 0,03%, namelijk van 19,2% naar 19,17%.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

4. Onbeperkte verliesverrekening vennootschapsbelasting (vpb)

Voordat je als ondernemer de vennootschapsbelasting betaalt, mag je eventuele verliezen verrekenen met de winst die je hebt gemaakt. Door verrekenbare verliezen te compenseren met toekomstige winsten maak je gebruik van het begrip  ‘carry forward’.

Vanaf het boekjaar 2022 mag je je verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige jaren, momenteel bestaat hier nog een maximumtermijn van 6 jaar voor. In een volgend boekjaar mag je €1 miljoen verrekenbaar verlies met de winst verrekenen, als dit bedrag boven de €1 miljoen is kan je eventueel resterend verrekenbaar verlies tot 50% met de resterende winst verrekenen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

5. Limiet aan verrekening dividend- en kansspelbelasting met vpb

Doe jij als ondernemer aangifte vennootschapsbelasting? Per 2022 kan je de betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting verrekenen tot een maximaal bedrag, namelijk het verschuldigde bedrag aan vpb van dat jaar. Jouw bedrijf mag niet meer aftrekken dan je aan vennootschapsbelasting moet betalen.

Voorbeeld Als jouw bedrijf verlies heeft geleden, betekent dit dat je de voorheffingen in dat jaar niet kan verrekenen. Voorheffingen zijn belastingen die in de loop van het belastingjaar al zijn voldaan. Als jouw bedrijf meer voorheffingen heeft betaald dan je mag verrekenen, kan je het restant aan voorheffingen het volgende jaar alsnog verrekenen met het dan verschuldigde vpb.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

6. Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Ben je een ondernemer met een bv of nv? Dan kan dit wel eens handig zijn! Per 2022 maakt het kabinet een aanpassing in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting. Door deze aanpassing zal een groter deel van jouw winst onder het lage vpb-tarief vallen. Zo ga je 15% vennootschapsbelasting betalen over de eerste € 395.000 winst, in plaats van over de eerste €245.000 winst. Alles boven de € 395.000 blijft nog steeds met 25% belast. Deze aanpassing heeft het kabinet gemaakt om ervoor te zorgen dat bedrijven met lagere winsten minder worden belast.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

7. Belastingvrijstelling TVL (mkb en starters)

Heb je als ondernemer (mkb of starter) subsidie gekregen om je vaste lasten te laten betalen tijdens de coronacrisis? Let dan even op! Deze subsidie wordt niet meegerekend bij de belastbare winst waardoor hier geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over wordt geheven. Dit geldt voor de volgende ontvangen subsidies:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (kwartaal 1 2021)
  • Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

8. Beperking toepassing zakelijkheidsbeginsel aangifte vpb

Ben jij als ondernemer ook internationaal actief? Dan geldt er vanaf 1 januari 2021 een nieuw wetsvoorstel rondom de vennootschapsbelasting. Hiermee wil Nederland voorkomen dat een deel van de winst niet wordt belast. Met dit wetsvoorstel worden de verschillen in de verrekenprijs beperkt, die ontstaan door een andere toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in verschillende landen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. *

Probeer Informer 30 dagen gratis
Probeer vrijblijvend en gratis 30 dagen alle functies van Informer.
Probeer gratis

Zakelijke aankoop privé betaald. Wat nu?

Het kan altijd gebeuren dat je als ondernemer een zakelijke aankoop privé betaald. Check hier hoe je dit netjes in de boekhouding kunt verwerken.
Lees verder

Welke betalingstermijn moet je als bedrijf hanteren?

Als bedrijf moet je vele beslissingen nemen en één daarvan is het bepalen van de betalingstermijn. Gelukkig is dit nu ook wettelijk vastgelegd.
Lees verder

De voordelen van ING Zakelijk

Met een zakelijke ING rekening kun je profiteren van een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een particuliere rekening. Bekijk alle voordelen.
Lees verder

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis